In 2013 is in Nederland als eerste land ter wereld een openbaar toegankelijk Transparantieregister gelanceerd, opgezet door koepelorganisaties van zorgverleners, zorginstellingen en farmaceutische bedrijven. Het Transparantieregister Zorg is uniek in de wereld en maakt voor iedereen zichtbaar en controleerbaar welke financiële relaties zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorginstellingen hebben met bedrijven. In Nederland bestaat de verplichting om deze relaties openbaar te maken. Van een financiële relatie is sprake als een bedrijf betalingen doet aan bijvoorbeeld een zorgverlener of -instelling. Deze verplichting is wederkerig voor zowel de ontvanger (zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorginstellingen) als de sponsor (het farmaceutisch bedrijf). Dit register wordt elk jaar geactualiseerd. De Novartis divisies Novartis Pharma, AAA (Advanced Accelerator Applications) en Novartis Gene Therapies melden deze relaties aan het Transparantieregister Zorg.

Voor meer informatie over Novartis Global Transparency, klikt u hier.

Uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling

In het Nederlandse Transparantieregister zijn de bedragen die betrekking hebben op onderzoek en ontwikkeling niet opgenomen. Deze kosten voor R&D bestaan uit uitgaven aan niet-klinische studies, klinische studies, prospectieve niet-interventie studies en zijn inclusief gerelateerde kosten.

Openbaarmaking van de R&D-kosten vindt plaats volgens de 'Disclosure code' van het EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). Deze Europese instantie beschrijft in de 'Disclosure code' de verplichting dat alle geneesmiddelenfabrikanten in Europa hun R&D-kosten met ingang van 2016 op jaarbasis moeten publiceren.

Uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling in Nederland

Alle kosten voor R&D bestaan uit uitgaven aan niet-klinische studies, klinische studies, prospectieve niet-interventie studies en zijn inclusief gerelateerde kosten. Dit zijn de uitgaven aan zorgverleners en zorginstellingen die alleen in Nederland gemaakt worden exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief de uitgaven van andere Novartis vestigingen buiten Nederland, die in het kader van onderzoek en ontwikkeling in Nederland zijn betaald.

In 2022 hebben de Novartis divisies in totaal € 11.637.344,- R&D uitgaven betaald aan Nederlandse zorgverleners en zorginstellingen. In 2021 was het bedrag € 12.223.448,-.