Zorgverleners spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van onze geneesmiddelen. Zij bieden informatie over ziektebeelden, medische behoeften en het gebruik van geneesmiddelen. We werken samen met zorgverleners om de zorg rondom patiënten zo goed mogelijk te organiseren. Het juiste geneesmiddel, voor de juiste patiënt, op het juiste moment – dat is ons gezamenlijke doel. Om hierbij te ondersteunen bieden zorgverleners toegang tot een breed spectrum aan nuttige en bruikbare informatie op ons zorgverlenersportaal: https://www.zorgverlener.novartis.nl.

Zorg rondom chronisch zieken

Novartis heeft veel kennis en ervaring op het gebied van de behandeling van chronische ziekten. Denk aan diabetes, ITP, COPD, MS en cardiovasculaire aandoeningen. Met deze kennis zijn wij een gedegen gesprekspartner voor zorggroepen, zorgaanbieders en zorginstellingen. Door samen te werken, leveren we een waardevolle bijdrage aan het verbeteren van de patiëntenzorg.

Zelfmanagement bevorderen

Verbeteren van zelfmanagement door de patiënt is één van de speerpunten binnen de eerstelijns ketenzorg. Door patiënten handvatten te geven waarmee zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hun ziekte en gezondheid, verbetert de zorg. Novartis ondersteunt diverse zelfmanagementprogramma’s.

Doelmatige inzet van geneesmiddelen

Als behandelaar is de arts de meest aangewezen persoon om te beoordelen welk geneesmiddel het meest effectief en efficiënt (doelmatig) is voor individuele patiënten. Richtlijnen en lokale protocollen dienen hierbij als leidraad. Novartis ondersteunt artsen bij doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen door data van observationele studies te delen. Deze studies geven inzicht in de kosten en kwaliteit van huidige behandelingen in vergelijking met de behandeling na een switch naar een ander geneesmiddel. Zo kan de artsen weloverwogen kiezen voor het best passende geneesmiddel, met als uitkomst een hogere kwaliteit van zorg.