Samen bruggen bouwen om kanker te bestrijden

Emile Voest

Professor in Medische Oncologie bij het Nederland Kanker Instituut, Directeur Cancer Core Europe, Senior Group Leader Oncode Institute en oprichter Drug Rediscovery Protocol (DRUP).

Emile Voest

Als directeur van Cancer Core Europe, een samenwerking van 7 vooraanstaande ziekenhuizen op het gebied van oncologische zorg, loopt Emile Voest voorop in het opstarten van samenwerkingen die innovatieve gepersonaliseerde zorg voor patiënten nastreven. Zo heeft Emile Voest diverse studies opgezet om beter te begrijpen waarom individuele patiënten reageren op specifieke behandelingen (of waarom reactie juist uitblijft). Dit doet hij met behulp van bijvoorbeeld whole genomic sequencing (WGS), een uitgebreide DNA-test. Op basis van deze onderzoeken kunnen behandelaren beter bepalen welke behandeling de juiste zal zijn bij welke patiënt. Prof. Voest gaf zijn visie over het belang van moleculaire diagnostiek omdat dit bijdraagt aan de meest passende behandeling voor de juiste patiënt. Om dit te illustreren presenteerde hij een aantal initiatieven en studies op het gebied van innovatieve gepersonaliseerde zorg en brak hij een lans voor samenwerking tussen alle betrokken partijen om te zorgen voor een ecosysteem waarin alle patiënten toegang hebben tot de nieuwste innovaties.


Geraldine Vink

Programmamanager Prospectief Landelijk CRC (colorectaal carcinoom, ook wel darmkanker) Cohort (PLCRC)

Geraldine Vink

Geraldine Vink werkt samen met prof. dr. Miriam Koopman, medisch oncoloog UMC Utrecht, aan het Prospectief Landelijk CRC (colorectaal carcinoom, ook wel darmkanker) Cohort waarin data worden verzameld over patiënten met darmkanker in Nederland waar momenteel ruim 12.000 patiënten in zijn opgenomen. De data zijn multidisciplinair van aard en bevatten biomarkerdata en door de patiënt gerapporteerde uitkomsten. Het platform biedt de mogelijkheid om wetenschappelijke vragen te toetsen over de zorg van patiënten met darmkanker in de klinische praktijk in Nederland. Geraldine Vink is als programmamanager betrokken bij de verdere uitbreiding en ontwikkeling van het PLCRC, op zowel internationaal als nationaal vlak. Zij is verbonden aan het UMC Utrecht en het IKNL waardoor het PLCRC fungeert als voorbeeld in vele nationale initiatieven zoals Regie Op Registers van Zorginstituut Nederland. Geraldine Vink kan als expert dan ook haar ervaringen en visie delen op het bouwen van een verantwoord digitaal (data) ecosysteem om inzichten te verzamelen. Deze inzichten dragen bij aan consistente toegang tot zorg voor patiënten, waarbij samenwerken cruciaal is. Geraldine Vink deelde als expert dan ook haar ervaringen en visie op het bouwen van een verantwoord digitaal (data) ecosysteem om inzichten te verzamelen uit de klinische praktijk. Deze inzichten dragen bij aan consistente toegang tot zorg voor patiënten, waarbij samenwerken cruciaal is. Hierbij werd het Prospectief Landelijk CRC (colorectaal carcinoom) Cohort als best practice besproken. Wat is de impact hiervan op de toekomstige zorg voor patiënten met kanker? En hoe kunnen we leren van de vooruitgang die geboekt wordt met dit soort initiatieven?


Irene Dingemans

Programmaleider Kwaliteit van zorg bij Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK)

Irene Dingemans

Irene Dingemans zet zich al geruime tijd in als belangenbehartiger voor patiënten namens NFK. Zij focust zich op het transparant(er) maken van de kwaliteit van zorg om dit te kunnen verbeteren. De landelijke ontwikkeling van oncologische expertisecentra, en daarmee concentratie van de zorg, zijn een belangrijke focus hierin. De patiënt moet hierin centraal staan, want alleen dan kan de kwaliteit van leven op een goede manier worden meegenomen in de besluitvorming. Wanneer kwaliteit van zorg voorop staat bij de behandeling dan is het perspectief van de patiënt van belang, nu en in de toekomst. Hoe maken we oncologische zorg duurzaam voor de toekomst en bieden we alle mensen met kanker optimale zorg naar de laatste inzichten? Irene Dingemans besprak hoe belangrijk de inbreng van het patiëntenperspectief is voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg.


Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met [email protected]