Meie tööpõhimõtete aluseks on tugevad väärtused, mis aitavad meil Novartise strateegiat ellu viia kooskõlas meie missiooni ja visiooniga.

Lähtume väärtustest ja käitumisviisidest, mis kirjeldavad sellist professionaalset tegutsemist, mida oma töötajatelt ootame. Need väärtused – mis moodustavad lahutamatu osa raamistikust, mida kasutame töötajate värbamiseks, arendamiseks ning nende tulemuste hindamiseks ja tasustamiseks – koostas Novartise täitesaatev komitee meie üle maailma asuvatelt töötajatelt saadud arvamuste alusel. Hoiame end nende väärtuste ja käitumisviiside järgimisel vastutavana.

Need väärtused ja käitumisviisid on:

Innovatsioon

katsetades ja pakkudes erinevaid lahendusi

Kvaliteet

olles uhke tavapäraste asjade ebatavapäraselt hästi tegemise üle

Koostöö

tagades kvaliteetset tööd tegevatele meeskondadele mitmekesisuse ja kaasatuse

Tulemuslikkus

seades prioriteete ja saavutades kiiresti tulemusi

Julgus

võttes kõne alla olulised asjad ning andes ja saades tagasisidet

Eetilisus

andes eeskuju ja lähtudes iga päev kõrgetest eetilistest standarditest