Oleme pühendunud sellele, et teha seda, mis on õige

Novartis on pühendunud sellele, et meie kaastöötajad saaksid teha seda, mis on õige. 1. septembril 2020 tutvustasime Novartise uut eetikakoodeksit. Meie partnerite poolt meie partnerite jaoks loodud uus koodeks on kogum meie põhimõtetest eetiliste standardite järgimiseks kogu meie ettevõttes.

Eetikakoodeks loodi üheskoos tuhandete kaastöötajatega. See põhineb käitumisteadusel ja põhineb neljal selgel eetilisel põhimõttel:  

  • Ole avatud meelega
  • Ole aus
  • Ole julge
  • Võta vastutus

Eetikakoodeks asendab meie varasemat tegevusjuhendit ja on oluline osa Novartis Groupi ettevõtete kõigi kaastöötajate tööle seatud tingimustest. Kõik kaastöötajad saavad koodeksi, kui nad liituvad Novartis Group’iga ja töötaja vastutus lähtub koodeksi sisust. See on saadaval 22 keeles ja selle on vastu võtnud kohalikud juhatused.

Koodeks sisaldab meie põhimõtteid ja ootuseid eetilisele ärikäitumisele, mis aitavad meie kaastöötajaid õigete otsuste tegemisel, kui nad puutuvad töö käigus kokku keeruliste olukordade või eetiliste väljakutsetega.

Meie eetilised põhimõtted

Eetikakoodeks keskendub meie pingutustele, et vastata peamiste sidusrühmade ootustele: meie patsiendid, kaastöötajad, aktsionärid, tervishoiupartnerid ja ühiskond. Kuigi meie eesmärk - meditsiini ümberkujundamine elu parandamiseks ja pikendamiseks - juhib meie väärtusi ja määratleb meie inspireeritud, uudishimuliku ja vankumatu kultuuri, juhivad meie eetilised põhimõtted meid igapäevaste otsuste tegemisel ja tagavad, et tegutseme ausalt.

Eetiliste otsuste tegemise raamistik

Kuna eetika ei ole mustvalge, oleme loonud veebipõhise interaktiivse eetiliste otsuste tegemise raamistiku, et suunata oma kaastöötajaid paremate otsuste tegemise poole. Raamistik juhendab kasutajaid läbi 15 küsimuse, kutsudes otsustusprotsessi osana tõsiselt mõtlema, tuues välja kuni 6 võimalikku eelarvamust ning soovitades materjale ja ressursse edasiseks õppimiseks. Raamistik ei asenda vestlust ja konsulteerimist ega anna lõplikku vastust selle kohta, mida tuleks teha, kuid see aitab avardada perspektiivi ning soodustab meie eetiliste põhimõtete paremat mõistmist ja rakendamist.

Novartis ootab, et juhid näitaksid eeskuju. See tähendab, et juhid peavad äri planeerimisel ja otsuste tegemisel arvestama eetiliste kaalutlustega, andes kaastöötajatele võimaluse teha vastutustundlikke otsuseid ja luues turvalise keskkonna, et eetiliste väljakutsete tekkimisel sõna võtta.

Lisaks julgustame ja tunnustame eetilist käitumist, arvestades aastatulemuste hindamisel töötaja vastavust meie väärtustele ja käitumisele. Ärieesmärkide saavutamine ja töö vastavus ettevõtte väärtustega on võrdselt kaalukad. 


Asjakohased viited