Tajume ühiskonna ootusi nii Novartisele kui kogu meie valdkonnale ning mõistame, et nende õigustatud ootuste täitmiseks peame tegema rohkem kui vaid seadustega määratud. Oma eetika-, riski- ja rahuloluprogrammi abil soovime ennetada probleemide teket, suurendada inimeste isiklikku vastutust seoses käitumisega ja koguda kogemusi, mida saame kasutada oma organisatsioonis. Lisaks oleme jätkuvalt pühendunud inimõiguste kaitsmisele ja riskide juhtimisele oma ravimite tarneahelas. Lühidalt öeldes aitame töötajatel teha seda, mis on õige.

Lisateave