Me toetame mitmekesisust ja kaasatust, mis soodustab innovatsiooni, süvendab pühendumust ja meelitab ligi talente.

Meil on rohkem kui 100 000 töötajat, igaühel oma ainulaadne lugu.

Soovime luua mitmekülgse ja kaasava töökeskkonna, kus igaüks saab olla parim ja tõelisim versioon iseendast, et saaksime üheskoos avastada rohkem, jõuda vähekindlustatud kogukondadeni ja kujundada ümber meditsiini. Lugege meie eetikakoodeksist lisateavet meie mitmekesisuse ja kaasamise kohustuste kohta.

Õiglus

Soovime luua mitmekülgse, õiglase ja kaasava keskkonna, mis kohtleb kõiki kolleege väärikalt ja lugupidavalt.

Kaasatus

Püüame harida oma inimesi kaasamise teemal ja pakkuda kõigile kaastöötajatele võrdseid võimalusi ettevõttesse panustamiseks ja karjääri edendamiseks.

Ühiskondlik mõju

Kuulame õppimisele orienteeritud kogukondi, et anda oma panus turvalisema ja kaasavama maailma kujundamisele.