Novartis on pühendunud avatud ja läbipaistvale koostööle patsiendiorganisatsioonidega. Rohkem infot leiate siit: Novartise koostöö eesmärgid patsientide ja hooldajatega. Patsiendiorganisatsioonid on meile olulised partnerid mõistmaks paremini patsientide vajadusi ning nad on kaasatud paremate otsuste tegemiseks ravimiarenduses. Austame täielikult patsiendiorganisatsioonide sõltumatust ja terviklikkust. Novartis ei kasuta suhtlust patsiendiorganisatsioonidega oma toodete reklaamimiseks või teadlikkuse suurendamiseks. Novartis ei algata ega ole kaasatud uute patsiendiorganisatsioonide loomise protsessi. Patsiendiorganisatsioonide esindajate kaasamisel kompenseerib Novartis nende kulud vastavalt kohalikele seadusandlusele ning õiglase turuväärtuse alusel.

Novartis avalikustab patsiendiorganisatsioonidele tehtud rahalise ja mitterahalise toetuse 1. juuniks. Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni, EFPIA, ja Ravimitootjate Liidu, RTL, liikmena oleme andnud nõusoleku avalikustada tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele makstavad tasud. Andmete avalikustamine toimub kogu Euroopas ja on kohustuseks kõikidele EFPIA liikmetele.

Lisateave ja andmete avalikustamise aruanded on leitavad siit.