Meie eesmärk on ennetada probleemide teket, suurendada inimeste isiklikku vastutust seoses käitumisega ja koguda kogemusi, mida saame kasutada oma organisatsioonis. Lisaks oleme jätkuvalt pühendunud inimõiguste kaitsmisele ja riskide juhtimisele oma ravimite tarneahelas. Alustasime seda teekonda mõned aastad tagasi ja oleme olnud selles edukad. Et soodustada organisatsiooni sees põhimõttekindlust, eetilist otsustamist ja huvirühmadega suhtlemist, oleme välja töötanud Novartise eetikakoodeksi. Käitumisteadusel põhineva koodeksi käivitasid Novartise partnerid 2020. aastal.

Novartises järgime kõrgeid eetilisi standardeid ega kiida heaks ebaeetilist käitumist. Astume kõik vajalikud sammud, et võimaldada partneritel teha seda, mis on õige, ning tagada meie eetikakoodeksi ja kõigi kohaldatavate seaduste järgimine. Samas ei saa me enam kui 110 000 töötajaga kollektiivis välistada üksikisikute väärkäitumise võimalust. Seetõttu võtame kasutusele ulatuslikud meetmed, et kõik teated võimalike üleastumiste kohta saaksid põhjalikult uuritud. Kui avastatakse rikkumisi, töötame selle nimel, et rakendada kiireid ja asjakohaseid meetmeid. Lisaks oleme üles seadnud turvalise SpeakUp -keskkonna, kus igaüks, nii ettevõtte seest kui ka väljastpoolt, võib tõstatada teema Novartise ebaeetilise käitumise kohta.