Ravimite ja tervishoiuteenuste kättesaadavus

Ravimite kättesaadavus on teema, kus me saame avaldada suurimat mõju. Rakendame süstemaatilist kättesaadavusstrateegiat kõigi meie uute ravimite puhul, et jõuda vähekindlustatud patsientideni olenemata nende elukohast. 

Oma põhitegevuse – uuenduslike ravimeetodite avastamise, arendamise ja turustamise – kaudu oleme aidanud ennetada ja ravida haigusi, leevendada kannatusi ja parandada inimeste elukvaliteeti kogu maailmas.

Kuid kuna maailma tervishoiuprobleemide suurus ja keerukus kasvavad, peame laiendama oma haaret ja suurendama mõju, küsides: „Kuidas saame tõhusalt rahuldada vähekindlustatud elanikkonna vajadusi? Kuidas saaksime tuua oma ravimitega kasu rohkematele inimestele? Ja kuidas teha seda viisil, mis on meie ettevõtte jaoks jätkusuutlik?“

See algab põhimõttelise nihkega meie äritegevuses – uute võimaluste loomisega, et ületada lõhe nende vahel, kellel on juurdepääs kriitilistele tervishoiu-uuendustele, ja nende vahel, kellel seda juurdepääsu ei ole.

Oleme pühendunud sellele, et viia oma ravimeid rohkemate inimesteni, olenemata nende asukohast. Rakendame süstemaatilist kättesaadavusstrateegiat uute ravimite arendamises ja ülemaailmses tarnimises, et jõuda vähekindlustatud patsientideni sõltumata nende elukohast. See on meie juhtide ja töötajate edu põhinäitaja.

Lisateave