Vääriti käitumisest teatamise mehhanism Novartises 

Novartise mehhanism SpeakUp on mõeldud kõigile - alates Novartise kaastöötajatest kuni äripartneriteni (nt tarnijad), patsientide ja kõigi teisteni - et teatada Novartisega seotud väärkäitumisest. Kõigi laekunud küsimustega tegeleb asjatundlik meeskond ja me kaitseme kõiki, kes heas usus sõna võtavad. Väärkäitumine on käitumine, mis on potentsiaalselt ebaseaduslik, rikub Novartise eetikakoodeksit või muid kohaldatavaid ettevõtte eeskirju või jääb väljapoole seda, mida peetakse isiku, elukutse või tööstusharu jaoks sobivaks, mida tavaliselt tehakse eesmärgiga sihilikult reeglitest kõrvale hoida, et saada võimalikku isiklikku või ettevõtte kasu. Kui saate teada sellistest üleastumisest, siis soovime sellest kuulda.

Aruandluse laekunud ja põhjendatud kaebustest leiab Novartis in Society integreeritud aruandes.

Kaks inimest hoiavad käest kinni.

Teatage vääriti käitumisest kohe

Ühinege inimestega, kellel on julgust sõna võtta ja aidake muutustele kaasa.

SpeakUp’i korduvad küsimused – rääkimine on oluline

Te ei ole üksi. Teie hääl aitab muuta.