Koostöös tervishoiutöötajatega toetab Novartis arstide ja teiste tervishoiutöötajate juurdepääsu kõige kaasaegsematele ravialastele teadmistele, et pakkuda patsientidele parimat võimalikku ravi. 

Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (EFPIA) ja Ravimitootjate Liidu (RTL) liikmena oleme andnud nõusoleku avalikustada tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele makstavad tasud. Andmete avalikustamine toimub kogu Euroopas ja on kohustuseks kõikidele EFPIA liikmetele. Andmete avalikustamine kindlustab ravimitootjate ning tervishoiutöötajate ja organisatsioonide vahelise koostöö avatuse ja täieliku läbipaistvuse. 

Novartis annab oma panuse meditsiinikogukonna arengusse, toetades näiteks tervishoiutöötajate osalemist erialastel kongressidel või korraldades teadusliku sisuga üritusi. Pakume oma tuge ka tervishoiuorganisatsioonide poolt korraldatud ürituste läbiviimiseks. Teaduslikule ravimiarendusele keskendunud ettevõttena toetab Novartis kliiniliste ravimiuuringute programme.