Loome igat töötajat võimestavat organisatsioonikultuuri. Peame oma tööviisi põhimõtteliselt muutma ja looma kultuuri, mis toob esile meie inimeste parimad küljed, et täita eesmärki kujundada meditsiin ümber nii, et paraneks ja pikeneks inimeste elu. Usume, et suudame edendada innovatsiooni, parandada oma töö tulemuslikkust ja mainet ning meie inimeste töökogemust, muutes töökeskkonna inspireerivamaks, rohkem uudishimu äratavaks ja iseseisvust soodustavaks.

Inspireeritus

Paljud inimesed soovivad, et nende tööl oleks tähendus ja see pakuks eneseteostust, võimaldades neil anda endast parim. Meie eesmärk on nende soov täita.

Uudishimulikkus

Pideva õppimissooviga uudishimulik meel toetab uuenduslike ravimite ja läbimurdeliste tervishoiulahenduste väljatöötamist.

Võimestatud töötajad

Meie inimesed on kõige loovamad ja produktiivsemad, kui neil on võimalus ise oma töökeskkonda kujundada ja ideid teostada.

Meie inimesed on meie suurim vara

Just meie inimesed seavad väljakutse meditsiinilistele paradigmadele ja pakuvad ümberkujundavaid uuendusi; meie inimesed, kes kaaluvad tööviisid uuesti läbi ja lihvivad igat aspekti meie tipptasemel väärtusahelas; meie inimesed, kes käivitavad digitaalse revolutsiooni ning võimaldavad andme- ja digivaldkonnas edasi liikuda; meie inimesed, kes tegutsevad ausalt ja väärtuspõhiselt, mis loob ühiskonnas usalduse.