Novartis teeb koostööd patsientide liitudega üle maailma, et leida uusi meetodeid inimeste elu parandamiseks ja pikendamiseks. Teeme märkimisväärseid investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, et toetada teaduspõhiste uuenduste kasutamist ühiskonna kõige keerulisemate tervishoiuprobleemide lahendamisel. Ainult koos töötades saame tulemusi patsientide jaoks parandada ja senist meditsiinipraktikat muuta.