Společenská odpovědnost je důležitým pilířem našeho podnikání. Naše CSR strategie vychází z potřeb světa, jehož populace stárne a ve kterém se objevují nové medicínské výzvy. Podporuje poslání společnosti Novartis a je založena na čtyřech pilířích: dodržování vysokých etických standardů, přístup k léčivům, řešení globálních zdravotních výzev a role odpovědného globálního aktéra.

V roce 2019 se skrze naše programy přístupu dostalo k lékům 16 milionů pacientů po celém světě. V tom stejném roce jsme zapojili 10 milionů lidí do našich vzdělávacích a tréninkových medicínských aktivit.

Mladá žena pomáhá starší

Základní oblasti CSR:

 • Rozšiřování přístupu ke zdravotní péči
  Jednou z našich priorit je nacházení nových, inovativních cest, jak doručit léčivé přípravky obyvatelům nízkopříjmových zemí.

 • Etika a compliance
  Vytváříme kultury integrity a důvěry skrze striktní dodržování našeho Code of Ethics.

 • Environmentální udržitelnost
  Snažíme se využívat přírodní zdroje efektivně, abychom minimalizovali dopad našich aktivit a produktů na životní prostředí.

 • Kultura a zaměstnanci
  Snažíme se podporovat well-being našich zaměstnanců, posilovat kulturu naší společnosti a podporovat naši schopnost provádět naši strategii.

 • Corporate Responsibility Reporting a zveřejňování plateb
  Novartis má dlouhou historii transparentnosti v oblasti CSR aktivit. Transparentnost je stěžejní částí našeho závazku.

 • Environmentální, sociální a správa (ESG)
  Novartis si klade za cíl držet se na nejvyšší úrovni udržitelnosti a etických obchodních praktik. Podnikáme odvážné kroky ke zlepšení přístupu k lékům, k řešení složitých globálních zdravotních problémů a ke své roli odpovědného globálního aktéra.

Více o jednotlivých oblastech se dozvíte zde.