Historie Novartisu sahá až do poloviny 18. století. Společnosti, které později zformovaly Novartis, nejdříve produkovaly syntetická barviva. Poté se přeorientovaly na výrobu chemikálií a nakonec se zaměřily na farmacii. Novartis, jak ho známe dnes, byl založen v roce 1996 spojením společností Ciba-Geigy a Sandoz.

Historii Novartisu spojují osudy těchto tří společností:

Geigy – obchodovala s chemikáliemi a barvivy, později rozšířila sortiment o výrobu textilních látek a v roce 1938 založila divizi Pharma;

Ciby – vyráběla barviva od roku 1859; a Sandozu, který rovněž vyráběl chemikálie a farmacii se začal věnovat od roku 1917.

V roce 1970 se Ciba a Geigy spojily v jednu společnost – Ciba-Geigy. Ciba-Geigy a Sandoz pak pokračovaly ve svých činnostech samostatně až do roku 1996, kdy se spojily v rozsáhlou společnost pod názvem Novartis.

Součástí skupiny Novartis Group byla do 9. dubna 2019 divize Alcon se zaměřením na oční péči. Alcon se oddělil od společnosti Novartis a nyní je samostatnou, veřejně obchodovatelnou společností.

Všechny tyto společnosti na začátku sdílely společné rysy, které přetrvávají v Novartisu dodnes – vášeň pro výboru a prodej nových produktů, které přispívají k pokroku lidstva skrze rozvoj vědy a zdravotnictví.

Jméno společnosti je odvozeno z latinského ‘Novae Artes’ – nové dovednosti. Název symbolizuje odhodlání firmy soustředit se na výzkum a vývoj tak, aby mohla široké veřejnosti přinášet stále nové léky.