Znění obchodník pordmínek pro objednávky společnosti Novartis s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky se mohou v průběhu času měnit, závazné je znění, které je součástí smlouvy.

Obchodních podmínky pro nákupní objednávky společnosti Novartis s.r.o. (PDF 0.6 MB)

PO Language for Novartis s.r.o. and General Purchasing Terms and Conditions (“GTC”) (PDF 0.5 MB)