Patiënten met chronische oogziekten virtueel thuis opvolgen met OdySight®

10 Februari 2022

OdySight® is de eerste klinisch gevalideerde app om patiënten met een chronische oogziekte mee op te volgen vanop afstand

Met het oog op een continue opvolging van patiënten is het essentieel geworden om naast oogconsultaties ook virtuele zorg aan te bieden. In België kan dit vanaf februari 2022 met OdySight®, de eerste mobiele app voor het opvolgen van leeftijdsgebonden oogaandoeningen. OdySight® werd ontwikkeld door Tilak Healthcare, is klinisch getest en enkel beschikbaar op aanbeveling van een oogarts. Deze app laat toe om het gezichtsvermogen van thuis uit te testen met behulp van dynamische puzzels om de betrokkenheid van patiënten te stimuleren. OdySight® werd speciaal ontwikkeld voor de follow-up van patiënten met leeftijdsgebonden oogaandoeningen. Deze vorm van virtuele zorg kan een belangrijke aanvulling zijn in de relatie van de patiënt en de oogarts bij de behandeling van deze degeneratieve aandoeningen.

Novartis zal in België bewustzijn creëren over OdySight®.

Virtuele oogzorg dankzij een regelmatige opvolging op afstand

De app OdySight® test het monoculaire gezichtsvermogen door gamingtechnieken te koppelen aan medische modules. Gebruikers kunnen zelf hun gezichtsscherpte van dichtbij en metamorfopsie en scotomen opsporen via een digitaal Amsler-raster.

De testresultaten worden via een beveiligde server naar een onlineportaal gestuurd, waar de oogartsen realtime toegang tot hebben om de activiteit van hun patiënten regelmatig op te volgen. Bij een significante achteruitgang van het gezichtsvermogen vertrekt een waarschuwing naar de arts en naar de gebruiker. Deze laatste krijgt vervolgens ook het advies om een afspraak te maken. Dankzij dit systeem van meldingen kunnen de artsen de activiteit van hun patiënten regelmatig opvolgen en de progressie van het ziektebeeld in een vroeger stadium opsporen.

Om artsen en patiënten een optimaal hulpmiddel te bieden, werden de medische modules van de app in klinisch onderzoek vergeleken met de referentietests. De evaluaties wijzen op een goede overeenkomst tussen de metingen met de OdySight®-modules en de tests in de oogartspraktijk.

Het actief zelf opvolgen van hun oogzorg leidt tot een betere follow-up

Dankzij OdySight® kunnen patiënten hun oogzorg actief opvolgen en het aantal doktersbezoeken beperken tot de noodzakelijke vaste raadplegingen en urgenties. Bovendien zorgt de app bij goed gebruik voor minder degeneratierisico’s dankzij een regelmatige opvolging op afstand en dus een snellere behandeling. Voortdurende controle is essentieel ter voorkoming van de progressie van oogaandoeningen zoals leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD), de voornaamste oorzaak van blindheid in België.

OdySight App

Federico Mambretti, general manager van de Novartis Pharma divisie in België: « Patiëntenzorg op afstand is belangrijker dan ooit en al zeker tijdens deze COVID-19 pandemie. OdySight® is een mooi voorbeeld van de manier waarop oogzorg continu evolueert om steeds beter te beantwoorden aan de noden van de patiënten. Voor patiënten kan dit voor meer gemoedsrust zorgen aangezien veranderingen van het gezichtsvermogen vroegtijdig opgespoord kunnen worden, bijvoorbeeld tussen twee geplande afspraken. Bij Novartis blijven we inzetten op innovatie en samenwerking met het hele gezondheidszorgsysteem om vermijdbare blindheid te voorkomen en oplossingen aan te reiken die de levenskwaliteit van mensen met oogaandoeningen ten goede komen. »

OdySight® is gratis te downloaden in de App Store en Google Play.