Klinische studies bij koploper Novartis BeLux: vóór, met en dankzij patiënten

19 Mei 2022

Grenzen verleggen om steeds betere behandelingen te ontwikkelen #ReimagineMedicine

Op deze “International Clinical Trials Day” sta ik stil bij het baanbrekende werk van Novartis BeLux om dag in dag uit nieuwe behandelingen voor patiënten te ontwikkelen. Met een gemotiveerd team zetten we wetenschappelijke kennis om in innovatie, met de patiënt als onze voornaamste drijfveer én passie. Nog elke dag opnieuw ontdek ik wat voor een verschil we kunnen maken voor en door patiënten door woorden in daden om te zetten en niet op te geven in de zoektocht naar vernieuwing en innovatie in de geneeskunde.

Een hart voor patiënten en een passie voor innovatie

Het was tijdens mijn opleiding dat ik voor het eerst rechtstreeks in contact kwam met patiënten. Tot mijn grote frustratie werd ik maar al te vaak geconfronteerd met hun onbeantwoorde medische noden. Het besef dat bepaalde ziektebeelden niet of onvoldoende behandeld worden, deed me kiezen voor een carrière binnen de farmaceutische sector. Vandaar mijn keuze om bij klinische koploper Novartis aan de slag te gaan; ik wist dat deze carrière me zou toelaten om op lange termijn en op strategisch niveau mee te zoeken naar oplossingen die het leven van patiënten zouden veranderen.

Als ‘Head Trial Monitoring Operations’ coördineer ik samen met een team van zo’n 60 medewerkers al onze klinische studies in België en Luxemburg. Innovatie, teamwork en resultaatgerichtheid zijn mijn belangrijkste drijfveren. Dankzij onze inspanningen kunnen mensen met een vaak zwaar te verduren ziekte nog vóór de medicatie in kwestie op de markt is, behandeld worden. Dat besef geeft me ongelooflijk veel voldoening, des te meer wanneer daarmee hun levenskwaliteit verbetert en ze hun dromen niet langer aan de kant hoeven te schuiven.

Grenzen verleggen om steeds betere behandelingen te ontwikkelen

Het duurt zo’n 10 tot 15 jaar vooraleer een klinische studie tot een goedgekeurde, succesvolle behandeling leidt. Innovatieve geneesmiddelen nog sneller bij de patiënt te krijgen; daar streven we met ons team naar. Wereldwijd hebben we 300 klinische studies lopen, waarvan er maar liefst een 100-tal door Novartis BeLux uitgevoerd worden. Onze focus op innovatieve behandelingen en zeldzame ziekten waarvoor een doorbraak niet evident is, maakt onze aanpak uniek. We kiezen daarmee niet altijd voor de makkelijkste weg, maar de idee dat we met onze behandelingen mogelijks het leven van patiënten kunnen verbeteren en verlengen, maakt die inspanningen het meer dan waard. 

Transparantie als codewoord

We hechten veel belang aan een transparante communicatie over klinische studies. Ook vandaag blijven we inzetten op een nauwere communicatie tussen en samenwerking met ziekenhuizen, artsen en patiëntenorganisaties, zodat de patiënten die baat hebben bij een klinische studie niet uit de boot vallen. Enkel door patiënten en artsen nog actiever te informeren, kunnen we de juiste doelgroep bereiken en de drempel voor patiënten om deel te nemen aan klinische studies verder verlagen. Bij Novartis BeLux zijn we daarnaast grote voorstander van een overkoepelende website die alle klinische studies in de BeNeLux, voor de ganse farmasector, bundelt. Dit zou schaalvergroting en samenwerking in de hand werken, en vooral tijdswinst opleveren voor artsen, ziekenhuizen en patiënten die op zoek zijn naar en recht hebben op de meest innovatieve behandelingen. 

Een pleidooi voor sterke partnerschappen

Met onze strategische locatie en de aanwezigheid van wereldwijd gerenommeerde expertise hebben we in Belgë alle troeven om de geneeskunde naar een nog hoger niveau te tillen. Met Novartis BeLux zijn we Europees koploper op vlak van klinische studies en met ons gedreven team verzetten we elke dag bergen om patiënten toegang te geven tot cruciale behandelingen.

We zijn het dan ook aan patiënten en onszelf verschuldigd om sterke partnerschappen met de overheid, ziekenhuizen, artsen, industrie en patiëntenorganisaties te blijven uitbouwen en verdiepen. Enkel zo kunnen we patiënten nog beter betrekken in klinische studies en kunnen we hun levens dankzij onze innovatieve behandelingen mogelijks drastisch veranderen.

Marjo Peters
Head Trial Monitoring Operations


Marjo Peters

Marjo Peters is ‘Head Trial Monitoring Operations’ bij Novartis BeLux en in die rol verantwoordelijk voor de coördinatie van klinische studies die Novartis uitvoert in beide landen. Zij schreef deze blog naar aanleiding van “International Clinical Trials Day”

BE2205203693