De veiligheid van onze producten en de gezondheid en het welzijn van onze patiënten staan bij ons centraal. Om een nevenwerking in verband met een Novartis-geneesmiddel te melden, waaronder ook gebrek aan doeltreffendheid en gebruik tijdens een zwangerschap, kunt u via deze weg contact met ons opnemen.

Gegevens van de melder

Mevr./Mr.
Adres
Postcode

Patiëntgegevens

Geslacht

Het geneesmiddel en de bijwerking

Afsluitende informatie

Vindt u het goed dat wij contact met u opnemen naar aanleiding van uw melding?
Heeft u het probleem enkel ervaren bij het huidige lotnummer?

Novartis Pharma N.V./S.A., met hoofdzetel te Medialaan 40, 1800 Vilvoorde ("Novartis") verwerkt uw persoonsgegevens als verantwoordelijke voor de verwerking met het oog op de behandeling van uw verzoek. Alle informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Novartis, onze verplichtingen en uw rechten in dit verband (met inbegrip van uw recht op toegang tot, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens alsook uw recht om, in voorkomend geval, de overdraagbaarheid of de beperking van uw persoonsgegevens te verzoeken en uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan) is beschikbaar op onze website op het volgende adres:

 

https://www.novartis.com/be-nl/novartis-privacyverklaring-voor-websites/novartis-privacyverklaring-betreffende-geneesmiddelenbewaking-wetenschappelijke-vragen