Wilt u een kwaliteitsgebrek melden over één van onze geneesmiddelen, neem dan contact op met onze kwaliteitsdienst via onderstaande formulier. We zullen zo snel mogelijk reageren op uw vraag.

Een kwaliteitsgebrek van een geneesmiddel is elk gebrek, van welke aard dan ook, vastgesteld voor een geneesmiddel en dat de kwaliteit ervan kan beïnvloeden. Kwaliteitsgebreken kunnen worden onderverdeeld in drie types:

  • chemische of microbiologische verontreiniging, of verontreiniging door deeltjes;
  • kwalitatieve afwijkingen (zoals het uiterlijk) of kwantitatieve afwijkingen (zoals onder- of overdosering);
  • gebrek op het niveau van de verpakking of bijsluiter (zoals een drukfout).

Technische klachten over medische hulpmiddelen (b.v. een pen/spuit) kunt u hier ook melden.

 

Gegevens van de melder

U bent
Mevr./Mr.
Adres
Postcode
Plaats

Vraag

Is het product beschikbaar voor afhaling?
(Beschikbaarheid van het product staat ons toe verder onderzoek te voeren naar de grondoorzaak van de kwaliteitsklacht, we nemen dan contact met u op en regelen het transport van het klachtenstaal naar ons laboratorium)
Is er ook sprake van een nevenwerking bij deze klacht?

Novartis Pharma N.V./S.A., met hoofdzetel te Medialaan 40, 1800 Vilvoorde ("Novartis") verwerkt uw persoonsgegevens als verantwoordelijke voor de verwerking met het oog op de behandeling van uw verzoek. Alle informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Novartis, onze verplichtingen en uw rechten in dit verband (met inbegrip van uw recht op toegang tot, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens alsook uw recht om, in voorkomend geval, de overdraagbaarheid of de beperking van uw persoonsgegevens te verzoeken en uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan) is beschikbaar op onze website op het volgende adres:

 

https://www.novartis.com/be-nl/novartis-privacyverklaring-voor-websites/novartis-privacyverklaring-betreffende-geneesmiddelenbewaking-wetenschappelijke-vragen