Inspire 4 Dialogue

Deze White Paper is een uitnodiging om in dialoog te gaan over hoe we samen kankerzorg kunnen optimaliseren om patiënten sneller hun weg te laten vinden naar de juiste behandeling en zorg. Collectief en oplossingsgericht denken zal eveneens de efficiëntie in de gezondheidszorg verhogen.

Lees meer over hoe Novartis samen wil werken aan een betere kankerzorg in België en vraag een exemplaar van onze White Paper aan.

We hopen je te inspireren. 


 

Een nieuw kankerplan

Kanker is nog altijd een belangrijke doodsoorzaak. In 2020 stierven in België maar liefst 30.079 patiënten aan kanker2. Er is nood aan een nieuwe aanpak om die levens te redden.

Kankerzorg kan beter en duurzamer worden aangepakt. De Belgische regering heeft een duidelijke ambitie om vermijdbare sterfte te verminderen met 15% tegen 2030. Om deze doelstelling te halen is een nieuw en ambitieus kankerplan nodig. Centraal in dit plan staan een snelle en duurzame toegang tot innovatieve geneesmiddelen én een gecoördineerde aanpak van preventie, screening, diagnose, behandeling en zorg om de levenskwaliteit voor mensen met kanker te verbeteren.

Een kankertraject is zwaar voor zowel de patiënt als zijn omgeving.

Door zorgtrajecten te harmoniseren en expertisecentra dicht bij de patiënt te brengen, vinden patiënten hun weg naar de beste zorg beter in het oncologisch landschap. Dit betekent onder andere inzetten op moleculaire diagnostiek voor een vroegtijdige diagnose, een optimale spreiding van expertisecentra en een sterke, multidisciplinaire aanpak en regelmatig aangepaste behandelingsrichtlijnen. Dit is maar een greep uit de voorstellen die we naar voor schuiven. 

Duurzame toegang tot innovatie

Mensen met kanker hebben geen tijd te verliezen maar er is ook hoop vandaag. De komende jaren zullen er steeds meer levensreddende innovaties beschikbaar worden. Helaas vertragen lange wachttijden de toegang tot deze innovaties in kankerzorg voor Belgische patiënten, met een gemiddelde wachttijd van 364 dagen na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) in België, vergeleken met 36 dagen in Duitsland, 169 in Oostenrijk en 198 in Nederland.3 Er is nood aan duurzame en snellere toegang tot innovatieve kankergeneesmiddelen.

Infographic
Infographic

België speelt een belangrijke rol als een waardevol, innovatief centrum voor de farmaceutische sector. Met 150 lopende studies voor 2.500 patiënten in 580 centra is Novartis België in ons land koploper op het gebied van klinische studies. Bij deze klinische studies zijn Belgische patiënten in de vroege stadia van de ontwikkeling van onze geneesmiddelen betrokken, waardoor ze er als één van de eersten toegang toe krijgen.

Als erkenning voor onze pioniersrol in België hebben we twee prestigieuze Galenus-prijzen ontvangen voor baanbrekende innovaties in kanker. Novartis blijft zich inzetten om haar innovaties beschikbaar te maken door samen te werken met Belgische wetenschappers, artsen, de academische wereld, industriële partners en patiënten.

We geloven in een aanpak waarin we met alle betrokken partijen samenwerken  om de toegang tot innovatie te versnellen. De COVID-19-crisis heeft aangetoond dat we op vlak van gezondheid, door samen te werken, oplossingen kunnen vinden die verder gaan dan de grenzen en beperkingen van de conventionele normen voor samenwerking.

Hiermee stimuleren we innovatie en zorgen we ervoor dat patiënten sneller toegang hebben tot innovatieve kankergeneesmiddelen. Dit betekent een nieuw wetgevend kader voor terugbetaling en programma’s voor vroegtijdige toegang die onmiddellijk na goedkeuring door het EMA een versnelde toegang mogelijk maken.

Barrières doorbreken in gevorderde borstkanker

Borstkanker is een potentieel geneesbare ziekte als het in een vroeg stadium wordt gediagnosticeerd en behandeld. Toch sterven er in ons land elke week gemiddeld 45 vrouwen aan borstkanker, de meeste door uitzaaiingen in een gevorderd stadium.2,4

Infographic
Infographic
Infographic

De toegang tot screening en vroege diagnose is van groot belang om borstkanker terug te dringen. Het Belgisch Kenniscentrum voor de Gezondheidheidszorg (KCE) toont dat de totale dekking van screening in België  onvoldoende is en dat er regionale verschillen zijn op vlak van georganiseerde screeningsprogramma’s. Zo kan een optimale regionale verdeling van het aantal gecertifieerde expertisecentra zorgen voor een betere screening en snellere diagnose.

Infographic
Breast cancer patient

Patiënten met gevorderde borstkanker voelen zich vaak vergeten of geïsoleerd. Er is nood aan een aanpak die hun behoeften erkent en centraal zet. Voor hen is het belangrijk om de progressie van de ziekte te vertragen, de levenskwaliteit te behouden en te zorgen voor meer tijd.5 Dit betekent: snelle toegang tot innovatie, gelijke toegang tot screeningsprogramma’s en de beste zorgstandaard en toegang tot gecertificeerde multidisciplinaire borstkankercentra dichtbij de patiënt.

Kankerzorg in België vraagt onze aandacht

Elke 18 minuten sterft er iemand aan kanker. In 2020 werden door de COVID-19-pandemie maar liefst 5.000 kankerdiagnoses gemist, het resultaat van uitgestelde zorg met rampzalige gevolgen voor patiënten.1 Om patiënten beter te ondersteunen en vermijdbare sterfte te verminderen met -15% tegen 2030, zoals vastgelegd in het regeerakkoord, is er nood aan een duurzame organisatie van kankerzorg in België. 

De Novartis Oncology White Paper belicht daarom 3 prioriteiten om onze kankerzorg samen te versterken met innovatie als leidraad. Lees hier meer over elke prioriteit:

Bronnen:

1. Belgian Cancer Registry: Impact corona crisis Nov. 2020
2. Globocan 2020 Belgium fact sheets
 3. IQVIA- EFPIA Patients W.A.I.T. (Patients Waiting to Access Innovative Therapies) Indicator 2020 Survey (April 2021)
4. Ferlay J, et al Estimating the global cancer incidence and mortality in 2018: GLOBOCAN sources and methods Int. J. Cancer: 144, 1941–1953 (2019)
5. O’Shaughnessy J (2005) Extending Survival with Chemotherapy in Metastatic Breast Cancer The Oncologist 2005;10(suppl 3):20–29