19 Oktober 2020

Maar liefst 1 op 2 patiënten die een diagnose krijgen voor hartfalen, sterft binnen de vijf jaar2

Vilvoorde, 19 oktober 2020 – Hartfalen is ernstig en komt vaak voor. Het is een progressieve aandoening die ontstaat wanneer het hart zijn pompfunctie niet goed meer kan vervullen. In België lijden 230.000 Belgen aan hartfalen en dagelijks komen er gemiddeld 45 nieuwe gevallen bij. Een op vijf van de Belgische 65-plussers maakt kans op hartfalen1. Toch blijken heel wat landgenoten niet op de hoogte te zijn van het bestaan ervan. Met de bewustwordingscampagne ‘Mijn Hart Klopt’ wil Novartis het algemeen bewustzijn van hartfalen vergroten zodat patiënten de gevaren beter kennen.

Dodelijker dan kanker

De helft van patiënten overlijdt vijf jaar na diagnose1. Het overlevingspercentage van patiënten met hartfalen is daarmee slechter dan bij een aantal vaak voorkomende kankers3. Eerste symptomen van hartfalen lijken vaak op alledaagse ouderdomskwalen zoals vermoeidheid en kortademigheid. Dit subtiele karakter van de symptomen heeft gevolgen. Enerzijds vermindert het de kans op diagnose, en anderzijds zorgt het ervoor dat reeds gediagnosticeerde patiënten het gevaar van de ziekte onderschatten. Wanneer patiënten een diagnose voor hartfalen krijgen, beseffen ze vaak niet de ernst van de situatie.

Verwarring van hartfalen met andere hartaandoeningen

Bij hartfalen kan het hart het bloed niet meer goed naar de organen pompen. Hierdoor krijgen de spieren en organen te weinig zuurstof en voedingsstoffen binnen en kan het lichaam haar functies niet meer goed uitvoeren. Slechts een kwart van de Belgen weet wat hartfalen is en 9 op 10 kan geen enkele risicofactor opnoemen1. De term ‘hartfalen’ wordt namelijk nog heel vaak verward met andere hartaandoeningen terwijl het een specifieke en fatale aandoening is.

Volgens Matthias Dupont, cardioloog bij Ziekenhuis Oost-Limburg, kunnen patiënten het heft in eigen handen nemen: “Het belangrijkste is een gezonde levensstijl: sporten, gezond eten en het vermijden van roken en alcohol. Maar ook voor mensen die de diagnose al hebben gehad, is het cruciaal om de risicofactoren te kennen. Het begint bij kennis en informatie: we willen dat iedereen weet wat hartfalen is, wat de symptomen zijn en wat ze zelf kunnen doen om het onder controle te houden.”

Oproep tot bewustwording

De campagne ‘Mijn Hart Klopt’ is een initiatief van Novartis om de publieke bewustwording van deze fatale aandoening te vergroten. Op https://www.mijnhartklopt.be kan iedereen, inclusief patiënten, een gratis Symptomenchecker afleggen. Deze vragenlijst kan voor een beter begrip van de symptomen zorgen en ze vroegtijdig helpen te herkennen. Dit kan mensen aansporen om eventuele symptomen sneller te bespreken met hun arts.

Huisarts Miek Smeets licht toe: “Bij de meeste diagnoses bevindt de patiënt zich al in een eindstadium. Het is echter cruciaal om de diagnose zo vroeg mogelijk vast te stellen zodat de behandeling het doeltreffendst is. Het merendeel van de diagnoses wordt vastgesteld bij patiënten die eerdere hartaandoeningen hebben gehad, zoals een hartaanval. Daarom is het van absoluut belang dat men de symptomen vroegtijdig kan herkennen.”

  1. Testgezond; Belgische Cardiologische Liga & RIZIV, augustus 2018, nr. 146, p.4
  2. Roger et al. 2012, Circulation;125:e2–e220
  3. Mamas et al. 2017. Eur J Heart Fail Sep;19(9):1095-1104.

Media Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Gina Volkaert
Woordvoerder Novartis BeLux
E: [email protected]
M: 0476 88 67 24