03 Mei 2021

Verhaal over hoe een kind omgaat met de borstkanker van zijn mama

Vilvoorde, 3 mei 2021 – Elke dag wordt bij 26 vrouwen borstkanker vastgesteld. Een vrouw op acht krijgt de diagnose 1. En zij zal niet altijd de juiste woorden vinden om met haar naasten, en vooral met haar kinderen, te spreken over wat ze meemaakt. Want wanneer het woord ‘kanker’ valt, leidt dat vaak tot angst en onbegrip. Probeer je maar eens voor te stellen wat er in het hoofd van (jonge) kinderen omgaat wanneer hun mama of papa kanker krijgt. Om hen dat uit te leggen en hen gerust te stellen, ontbreken dikwijls die juiste woorden. Dat geldt trouwens ook voor de andere gezinsleden en naasten.

Vandaar het idee voor het kinderboek 'Samy en de megamaffemeta-cellen'. Dat vertelt het verhaal van Samy, een kleine jongen met een mama die getroffen wordt door uitgezaaide borstkanker. Het is geschreven met zijn eigen kinderwoorden, zonder taboe. Hopelijk zal dit verhaal andere kinderen in dezelfde situatie helpen om beter te begrijpen wat er precies gebeurt, zodat ze er beter mee kunnen omgaan.

Met kinderen praten over moeilijke onderwerpen

De oorsprong van dit boek gaat terug tot maart 2019. Een tiental vrouwen met borstkanker ontmoetten elkaar en vonden het jammer dat ze geen enkel middel hadden om aan hun kinderen en hun naasten uit te leggen wat ze meemaakten. Het boek kwam tot stand dankzij de gezamenlijke inspanningen van Novartis en het preventieplatform ‘Les Secrets D’une Victoire by Amel’. Het werd geschreven in samenwerking met twee psychologen, een verpleegster die dagelijks contact heeft met kinderen die een ouder hebben met kanker, en vrouwen die zelf borstkanker hebben, in sommige gevallen met uitzaaiingen.

«Kanker met uitzaaiingen blijft een echt taboe. Nochtans maken duizenden vrouwen en mannen het mee. Waarschijnlijk het grootste gevecht van hun leven. Een leven dat makkelijker gemaakt moet worden. De ziekte slaat toe als een tsunami die alles verwoest, maar het is ook een storm voor de naasten. Iedereen moet het hoofd boven water zien te houden. En zoals op een zeilboot zijn het de teamspirit en de ingezette middelen die helpen om het vol te houden!», legt Amel Djemail uit, stichtster van de vzw 'Les Secrets d'une Victoire'. Die lanceerde vorig jaar de opvallende sensibiliserings- en preventiecampagne voor borstkanker 'Check Your Boobs'. Amel doet ook een oproep om dit nieuwe kinderboek educatief in te zetten in scholen om ook daar moeilijke onderwerpen voor kinderen met een ouder of naaste met kanker bespreekbaar te maken.

Naast de medische zorgen worden ook de sociale uitdagingen onderschat

Gina Volkaert, woordvoerster van Novartis BeLux, vertelt waarom Novartis dit kinderboek mee heeft gerealiseerd: «Leven met borstkanker gaat veel verder dan louter de medische zorgen. Er komen ook heel wat sociale uitdagingen bij kijken. Zo hadden patiënten een duidelijke behoefte aan informatie om op een geschikte manier over hun kanker te praten met hun kinderen. Die nood wilden we beantwoorden. Een kinderboek is dan het ideale medium. We hebben de nodige tijd genomen om patiënten en specialisten te consulteren, om het boek volledig af te stemmen op de leefwereld van kinderen en hun familie, pagina na pagina, tekening na tekening.»

‘Samy en de megamaffemeta-cellen’ biedt de woorden om kanker op een kindvriendelijke manier bespreekbaar te maken. Via de stem van een kind, kan je makkelijker taboes doorbreken en de juiste toon vinden. Maar vergis je niet, dit is geen sprookje. Het verhaal verbloemt niks, het gaat op een heel directe manier over een zware ziekte. Je kan beter worden, maar het kan ook slecht aflopen.

‘Samy en de megamaffemeta-cellen’ is gratis verkrijgbaar via [email protected]. Dit kinderboek zal ook in verschillende ziekenhuizen op de afdeling oncologie beschikbaar zijn.

Media Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Gina Volkaert
Woordvoerder Novartis BeLux
E: [email protected]
M: 0476 88 67 24