15 Oktober 2020

Om tegemoet te komen aan haar evolutie naar een meer gespecialiseerd geneesmiddelenportfolio en het veranderend zorglandschap heeft de directie van Novartis in België deze ochtend een Bijzondere Ondernemingsraad samengebracht om haar intentie bekend te maken van een nieuwe manier van werken met een aangepaste organisatie.

Vilvoorde, 15 oktober 2020 – Om tegemoet te komen aan haar evolutie naar een meer gespecialiseerd geneesmiddelenportfolio en het veranderend zorglandschap heeft de directie van Novartis in België deze ochtend een Bijzondere Ondernemingsraad samengebracht om haar intentie bekend te maken van een nieuwe manier van werken met een aangepaste organisatie. Daarmee wenst Novartis de zorg voor patiënten te verbeteren en de huisarts beter te ondersteunen. De huisarts vervult namelijk meer en meer de rol van een coördinerende zorgmanager voor zijn patiënten en heeft minder tijd voor bezoeken van medische vertegenwoordigers.

Novartis hecht veel belang aan een transparante en constructieve dialoog met de sociale partners om passende oplossingen te vinden. Als deze intentie zou worden bevestigd, dan kan iedere betrokken medewerker, mocht diens rol verdwijnen, rekenen op de nodige ondersteuning en begeleiding van werk naar werk binnen of buiten Novartis.

Evolutie naar meer geïntegreerde zorg

De intentie om de organisatie aan te passen staat los van de impact van de COVID-19 pandemie op de activiteiten van Novartis in België. Het is een noodzakelijke aanpassing van de manier van werken om enerzijds tegemoet te komen aan de evolutie naar een aanbod van geneesmiddelen die vooral door specialisten worden voorgeschreven en opgestart; en anderzijds de evolutie naar meer geïntegreerde zorg met een nauwe samenwerking van de huisarts met andere zorgverleners.

Het gaat momenteel enkel om een intentie die mogelijk een impact heeft op 42 medewerkers in het team van de medische vertegenwoordigers die huisartsen bezoeken voor de afdeling innovatieve geneesmiddelen. De medewerkers werden daarover geïnformeerd. In het kader van de informatie- en consultatiefase die daarmee van start gaat, werd met de sociale partners een voorstel voor het uitbouwen van een nieuw team van 11 medewerkers besproken met het oog op een betere ervaring van zowel patiënten als de huisarts in zijn rol als coördinerend zorgmanager voor de patiënt.

Begeleiding van werk naar werk

“We zijn ons bijzonder bewust van het effect van deze aankondiging op de mensen die hun baan mogelijk zouden kunnen verliezen en de ongerustheid die dit met zich meebrengt, zeker in de huidige COVID-19 pandemie. Vandaar dat we meer dan ooit een transparante, constructieve en respectvolle dialoog willen aangaan met onze sociale partners om passende oplossingen te vinden. Als deze intentie zou worden bevestigd, zullen wij dan ook alles inzetten om de betrokken medewerkers te begeleiden van werk naar werk binnen of buiten Novartis. De mogelijk betrokken medewerkers kunnen in deze periode van onzekerheid, en gedurende het hele traject, rekenen op onze ondersteuning, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak,” aldus Philippe de Pougnadoresse, Country President Novartis België.

Nieuwsgierig zijn, leren en persoonlijke ontwikkeling maken bovendien deel uit van de Novartis bedrijfscultuur. Dit zal de komende maanden dan ook centraal staan in de dialoog met de medewerkers en sociale partners. Het is de missie van Novartis om innovatieve geneesmiddelen te ontdekken, om de kwaliteit van leven te verbeteren en de levensduur te verlengen. Deze intentie sluit daarbij aan, waarmee het bedrijf in eerste instantie zoveel mogelijk de ervaring van de patiënt wenst te verbeteren.

In België stelt Novartis, met de hoofdzetel in Vilvoorde, meer dan 2.000 werknemers te werk, waarvan ongeveer 1.500 medewerkers in de productiesite in Puurs die de afgelopen jaren uitgroeide tot een wereldwijd centrum voor oftalmologische en biologische geneesmiddelen binnen het Novartis-netwerk.

Media Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Gina Volkaert
Woordvoerder Novartis BeLux
E: [email protected]
M: 0476 88 67 24