09 September 2020

Novartis is erg teleurgesteld over de uitkomst van het besluit van de Franse mededingingsautoriteit en weerlegt de beschuldigingen met betrekking tot vermeende concurrentiebeperkende praktijken.

Vilvoorde, 9 september 2020 - Novartis is erg teleurgesteld over de uitkomst van het besluit van de Franse mededingingsautoriteit en weerlegt de beschuldigingen met betrekking tot vermeende concurrentiebeperkende praktijken. We zijn er stellig van overtuigd dat we correct hebben gehandeld en alle toepasselijke wet- en regelgeving hebben nageleefd. Novartis is dan ook van plan om in beroep te gaan tegen deze beslissing bij het Hof van Beroep in Frankrijk.

In België loopt er eveneens een onderzoek door de Belgische Mededingingsautoriteit. Dit is een initiatief van Test-Aankoop/Test-Achats uit 2014. We hebben een volledige en transparante samenwerking geboden aan de Belgische Mededingingsautoriteit en wachten hun beslissing af. We zijn er vast van overtuigd dat we correct hebben gehandeld in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving in België.

We zetten ons dagelijks in om de gezondheid van patiënten te verbeteren, in overeenstemming met hoge ethische normen en in overeenstemming met wet- en regelgeving. We steunen voluit de sedert lang bestaande wettelijke, medische en regelgevende systemen die de productie van geneesmiddelen en het veilige gebruik ervan door patiënten regelen.

Media Contact

Neem voor meer informatie contact op met: 

Gina Volkaert

Woordvoerder Novartis BeLux

E:[email protected]

M: 0476 88 67 24