02 November 2020

Net zoals tijdens de eerste golf eerder dit jaar neemt Novartis ook nu de solidariteit ter harte om het gezondheidssysteem, de ziekenhuizen en alle zorgverleners te ondersteunen.

Vilvoorde, 2 november 2020 - Net zoals tijdens de eerste golf eerder dit jaar neemt Novartis ook nu de solidariteit ter harte om het gezondheidssysteem, de ziekenhuizen en alle zorgverleners te ondersteunen. Daarom gaan alle medewerkers en medische vertegenwoordigers tijdens deze nieuwe lockdown volledig over naar telewerk zodat zorgverleners zich ten volle kunnen toeleggen op de zorg van hun patiënten. Op basis van de nieuwe evaluatie van de situatie en de druk op de zorgverleners door de overheid op 1 december kan deze aangepaste manier van werken worden bijgestuurd.

In deze periode zullen de contacten met zorgverleners dus voornamelijk virtueel verlopen. De nieuwe manier van virtueel samenwerken van de afgelopen maanden zal dus nog verder worden uitgebouwd. Persoonlijke contacten zijn in de huidige omstandigheden dus eerder een uitzondering wanneer dit van belang is voor de veiligheid en zorgcontinuïteit van de patiënt.

Voor de productiesite in Puurs, die de afgelopen jaren uitgroeide tot een wereldwijd centrum voor oftalmologische en biologische geneesmiddelen binnen het Novartis-netwerk, wordt alles in het werk gesteld om de optimale balans te vinden tussen de zorg voor de patiënt door het voorzien in de noodzakelijke productieactiviteiten enerzijds, en de grootste zorg voor de medewerkers. De site evalueert en optimaliseert permanent alle vereiste maatregelen zodat wie toch op de productiesite moet zijn in de meest verantwoorde omstandigheden kan werken. Patiënten in meer dan 155 landen hebben toegang tot de oogzorg die door Novartis in België wordt geproduceerd en van daaruit over de hele wereld wordt geleverd, gezien 98% van de productie in ons land bestemd is voor export.

Media Contact

Neem voor meer informatie contact op met: 

Gina Volkaert

Woordvoerder Novartis BeLux

E: [email protected]

M: 0476 88 67 24