Bij de behandeling van hartfalen komt er veel op u af. Als patiënt is het belangrijk te weten wat hartfalen inhoudt, wat de klachten zijn en waar u op moet letten als u Entresto voorgeschreven heeft gekregen. Novartis helpt graag om u van de juiste informatie te voorzien.

Entresto patiëntenfolder (PDF 1 MB) Brochure Leven met hartfalen (PDF 4.1 MB)
Entresto - patient informatie
Brochure Leven met Hartfalen
0920ENT1373956 1010HF1047333

Deze video is bedoeld voor patiënten, waarbij de pompfunctie van het hart is afgenomen. In deze video wordt kort uitgelegd wat hartfalen is en wat de klachten bij hartfalen zijn.

Deze video is bedoeld voor patiënten, die Entresto voorgeschreven hebben gekregen.

Deze video is bedoeld voor patiënten, die nu een ACE-remmer gebruiken en Entresto voorgeschreven hebben gekregen.

* Voorbeelden ACE-remmers: Captopril, Enalapril, Lisinopril, Ramipril, Trandolapril

Deze video is bedoeld voor patiënten, die nu een ARB gebruiken en Entresto voorgeschreven hebben gekregen.

** Voorbeelden ARB: Losartan, Candesartan, Irbesartan, Valsartan