Inloggen

 

Op deze pagina moet je inloggen. Je kunt inloggen met het EU-nummer (bijvoorbeeld: EU/1/22/333/444) dat op de verpakking van het geneesmiddel staat of met een specifieke code die je ontvangen hebt van jouw arts of verpleegkundige. Neem bij vragen over het gebruik contact op met je arts of verpleegkundige.

 

Let op: de materialen zijn ondersteunend bedoeld en vervangen niet de informatie in de bijsluiter en patiëntenbrochure. Hierbij wijzen wij zowel arts als patiënt erop om tevens de volledige informatiematerialen van het geneesmiddel te lezen. Deze volledige informatie kun je vinden door op https://www.novartis.nl/medicijnen te klikken.

 

Mocht je problemen hebben met inloggen, neem dan contact op met onze Medische Informatie Dienst.