Lai ziņotu par zāļu blakusparādībām, izmantojiet šādus sazināšanās līdzekļus: