Novartis lepojas ar neskaitāmām balvām par panākumiem pētniecībā un attīstībā, darba vidē un korporatīvās atbildības jomā. 

Uzziniet vairāk