Novartis sadarbojas ar pacientiem visā pasaulē, lai atklātu jaunus veidus, kā uzlabot un pagarināt cilvēku dzīvi. Mūsu nozīmīgais ieguldījums pētniecībā un izstrādē ir pamatā mūsu apņēmībai izmantot zinātnē balstītas inovācijas, lai risinātu dažus no sabiedrības veselības aprūpei svarīgākajiem jautājumiem. Tikai strādājot kopā, mēs varam uzlabot rezultātus pacientu aprūpē un mainīt medicīnas praksi.