Uzņēmumā Novartis mūsu mērķis ir pārdomāt medicīnu un darīt to, kas mums ir nepieciešams, lai būtu pēc iespējas labāks, strādājot tā, lai tiktu atvērta inovācija, izaugsme un produktivitāte.

Mūsu jaunā hibrīddarba nodaļa palīdzēs noteikt prioritāti fiziskajam kopā pavadītajam laikam komandās, lai veicinātu saikni, attīstītu mūsu talantus, stimulētu radošumu un veicinātu inovācijas. Mūsu izstrādātā pieeja stājas spēkā 2023. gada janvārī vai vēlāk, gaidot vietējās konsultācijas un valstij noteiktās prasības (tostarp vietējos veselības un drošības noteikumus).

Mūsu globālajā organizācijā ir ļoti dažādas lomas, kas gūst labumu no dažāda līmeņa elastības.

Tā kā mēs turpinām attīstīties par koncentrētu zāļu uzņēmumu, mēs saprotam, ka ir jāizmanto hibrīda darba modelis. Mēs vēlamies izveidot spēcīgu savienojamību, vienlaikus turpinot piedāvāt saviem darbiniekiem elastību viņu darbā.

Atrodiet sev piemērotu karjeru uzņēmumā Novartis.

Karjeras meklēšana