Novartis ir apņēmies nodrošināt atklātu dialogu un pārredzamu informācijas apmaiņu ar pacientu organizācijām, kā tas ir aprakstīts mūsu Saistībās pret pacientiem un aprūpētājiem. Pacientu organizācijas ir galvenie partneri mūsu lēmumu pieņemšanā visā zāļu dzīves ciklā. Mēs uzskatām, ka pacientu viedokļa iekļaušana lēmumu pieņemšanā var palīdzēt izstrādāt labākas zāles pacientiem.

Novartis sadarbojas ar pacientu organizācijām, ņemot vērā to unikālo pieredzi un perspektīvas. Mēs pilnībā respektējam to neatkarību un integritāti. Pacientu organizācijām netiek ne prasīts,ne arī mudināts reklamēt vai atbalstīt Novartis produktus un pakalpojumus. Mēs neiniciējam un neveicinām jaunu pacientu organizāciju veidošanu un cenšamies nebūt vienīgais jebkuras pacientu organizācijas finansētājs. Iesaistot pacientu organizāciju pārstāvjus, Novartis atlīdzina viņu laiku un izdevumus saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem un noteikumiem, pamatojoties uz patieso tirgus vērtību.

Novartis līdz 30. jūnijam atklāj informāciju par finansiālu un nemonetāru atbalstu pacientu organizācijām visā pasaulē saskaņā ar Eiropas Farmaceitiskās rūpniecības un asociāciju federācijas (EFPIA) izstrādāto Farmācijas nozares un pacientu organizāciju attiecību prakses kodeksu. Novartis atbalsta EFPIA kodeksu un citus nozares kodeksus, piemēram, PhRMA principus par sadarbību ar pacientu organizācijām, lai atbalstītu ētiskas un pārredzamas attiecības ar pacientu organizācijām.

Vairāk informācijas un informācijas izpaušanas ziņojumus var atrast šeit.