Nolūkā nodrošināt pacientiem iespējami labāko ārstēšanu Novartis sadarbībā ar veselības aprūpes speciālistiem atbalsta pieejamību visjaunākajām medicīnas zināšanām. Kā Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (EFPIA) biedrs, mēs esam vienojušies atklāt veselības aprūpes speciālistu un veselības aprūpes organizāciju honorārus. Informācijas atklāšana notiek visā Eiropā un ir saistīta ar visiem EFPIA dalībniekiem. Datu publiskošana nodrošina atklātību un pilnīgu caurskatāmību attiecībā uz sadarbību starp zāļu ražotājiem un veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām. Novartis veicina medicīnas profesionāļu izglītību, atbalstot dalību zinātniskajos kongresos vai organizējot pasākumus ar zinātnisku saturu. Mēs arī sniedzam atbalstu veselības organizāciju rīkotajiem pasākumiem. Novartis atbalsta klīniskās zāļu izpētes programmas un zinātniskus pētījumus.