Novartis ir cilvēki, kas strādā uzņēmumā. Tāpēc mēs cenšamies nodrošināt, lai jums būtu visas iespējas mācīties un personīgai izaugsmei. 

Novartis vadās pēc attieksmes, ka svarīgākais ir darbinieks. Kā norāda Novartis, tiek atzīts, ka mēs veicinām visu, ko Novartis dara pacientu, cilvēku un sabiedrības labā. Tāpēc Novartis atbalsta personīgās iniciatīvas izaugsmi, mācīšanos un karjeras attīstību. Novartis ir vieta cilvēku izaugsmei, karjeras veidošanai un vieta, kur top līderi!

Uzziniet vairāk