Mūsu mērķis ir novērst problēmu rašanos, veicināt personisko atbildību par uzvedību un veidot mācības, kuras var izmantot visā organizācijā. Turklāt mēs saglabājam stingru apņemšanos ievērot cilvēktiesības un pārvaldīt risku mūsu piegādes ķēdē. Mēs uzsākām šo ceļu pirms dažiem gadiem, un mūsu progress turpinās. Lai vēl vairāk nostiprinātu uz principiem balstītu domāšanu un ētisku lēmumu pieņemšanu mūsu organizācijā un mijiedarbībā ar ārējām ieinteresētajām pusēm, mēs esam izstrādājuši Novartis Ētikas kodeksu. Šo kodeksu, kas balstīts uz uzvedības zinātni, kopīgi izstrādāja Novartis darbinieki un tas tiek ievērots no 2020. gada.

Uzņēmumā Novartis mēs ievērojam augstus ētikas standartus un nepieļaujam neētisku uzvedību. Mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai partneri varētu darīt to, kas ir pareizi, un nodrošinātu atbilstību mūsu Ētikas kodeksam un visiem piemērojamajiem likumiem. Tajā pašā laikā, ar mūsu vairāk nekā 100 000 darbiniekiem, mēs nevaram izslēgt iespēju, ka kāds indivīds varētu pieļaut pārkāpumu. Tāpēc mēs esam ieviesuši plašus pasākumus, lai nodrošinātu, ka ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem tiek rūpīgi izmeklēti. Gadījumos, kad tiek konstatēti pārkāpumi, mēs strādājam, lai ātri un atbilstoši rīkotos. Turklāt mūsu SpeakUp birojs nodrošina drošu vidi, lai ikviens gan uzņēmuma iekšienē, gan ārpus tā varētu droši ziņot par neētiskas uzvedības bažām Novartis uzņēmumā.