Zālēm ir jāārstē un jāglābj dzīvības. Mūsdienās, kad zāles, zinātne un tehnoloģijas ir augsti attīstītas, liela nozīme tiek piešķirta zāļu lietošanas drošumam. Vienlaikus aizvien palielinās pacientu drošības nozīme. Mūsu mērķis ir pēc iespējas ātrāk atklāt un novērtēt zāļu blakusparādības, lai ieviestu riska minimizēšanas un novēršanas pasākumus.

Kas ir zāļu blakusparādība?

Zāļu blakusparādība ir jebkurš ar zāles saņēmušu personu noticis medicīnisks notikums, kas var būt vai var nebūt attiecīgo zāļu izraisīts. Zāļu blakusparādība tādejādi var būt jebkura nelabvēlīga un/vai neparedzēta pazīme, simptoms vai slimība, kas saistīta ar attiecīgo zāļu lietošanu.

Kāpēc būtu jāziņo par zāļu blakusparādībām?

Ziņojot par zāļu blakusparādībām saistībā ar Novartis produktiem, Jūs palīdzat mums veicināt mūsu zāļu drošumu un pacientu drošību.

Lai ziņotu par zāļu blakusparādībām, spiediet šeit.