Käesolev teave on mõeldud selle ja teiste Novartise veebisaitide külastajatele.

Privaatsuspoliitika

Jõustumiskuupäev:22. juuni 2023

Privaatsuspoliitikas on sätestatud, kuidas Novartis Baltics SIA („Novartis“, „meie“ või „me“), mille registrijärgne asukoht on Gustava Zemgala Gatve 76, Riga (LV-1039), Latvia, kogub ja töötleb teid otseselt või kaudselt tuvastavat teavet („isikuandmed“), tehes seda kas omaette või koos andmetega, mis on meile kättesaadavad meie ja teie vahelise sellise suhtluse tulemusel, mis toimub läbi meie veebisaitide (sealhulgas www.novartis.ee) või Novartise mis tahes mobiililehe, rakenduse või muu teenuse (nii internetis kui ka väljaspool seda), millel on esitatud link sellele privaatsuspoliitikale või selle privaatsuspoliitika tekst (ühiselt „teenused“).

Novartise vastutus teie isikuandmete töötlemise osas tuleneb sellest, et Novartis otsustab miks ja kuidas teie isikuandmeid töödeldakse ehk tegutseb selliste isikuandmete vastutava töötlejana. Privaatsuspoliitikas on sätestatud, kuidas tagame teie õiguse andmete kaitsele selle käigus, kui töötleme teie isikuandmeid teenustega seoses ja/või selles privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel.

Kuigi see privaatsuspoliitika on mõeldud eelnevalt sätestatud teenuseid kasutavatele inimestele, võidakse teilt juhul, kui elate teatud asukohas või kasutate teatud rakendusi või veebisaite, mis ei kuulu sätestatud teenuste alla, paluda tutvuda täiendavate privaatsuspoliitikate või teiste andmekaitseteatistega, mis on saadaval meie riiklikel veebisaitidel. Vajadusel esitame teile täiendavaid privaatsusteatisi ka selliste tegevuste kohta, mida selles poliitikas ei käsitleta, muuhulgas värbamise, töötamise, kolmandate isikute haldamise ja patsientide toetamise kohta.

Juhime tähelepanu, et avades meie teenuste kaudu mis tahes kolmanda isiku lingi või veebisaidi, võib teil olla vaja tutvuda ka vastava kolmanda isiku privaatsuspoliitikatega. Novartis ei kiida heaks ega vastuta kolmandate isikute veebisaitidel ega teenuste raames esitatud teabe ega nende käigus kasutatavate andmekaitsetavade eest.

Teenuste kasutamisel nõustute selle privaatsuspoliitikaga. Teie isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitsmine on meie jaoks väga oluline. Seega palume teil see privaatsuspoliitika hoolega läbi lugeda.

Kui teil tekib oma isikuandmete töötlemise või selle poliitika kohta mis tahes küsimusi, võtke meiega ühendust andmetel, mis on esitatud osas „Kuidas meiega ühendust võtta“.

Võime seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta või ajakohastada, postitades sellele veebisaidile uue privaatsuspoliitika. Kontrollige poliitika aeg-ajalt üle, et oleksite muudatustest teadlik.

Meie teenused ei ole mõeldud lastele. Me ei kogu oma veebisaidil ega selles privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel tahtlikult alla 13-aastaste laste isikuandmeid. Kui esitasite meile kogemata lapse isikuandmed ja tahate lasta need kustutada, võtke meiega ühendust andmetel, mis on esitatud osas „Kuidas meiega ühendust võtta“.

Enamik meie teenustest ei nõua mingil kujul registreerumist.

Mõnede teenuste puhul võime siiski koguda teid otseselt tuvastavaid isikuandmeid ja neid töödelda, näiteks teie nimi, kontaktandmed ja meiliaadress. Võime koguda ka teatud selliseid isikuandmeid, mis teid otseselt ei tuvasta, kuid mis võimaldavad teie tuvastamist juhul, kui need kombineeritakse teie kohta käiva muu teabe või identifikaatoritega, näiteks teie ettevõtte nime ja ametikoha või ID-numbriga. Isikuandmete alla võivad kuuluda ka näiteks teie arvuti või seadme seerianumbrid, IP-aadressid ja ettevõttega („juriidiline isik“) seotud teave. Kui esitate teenuste kasutamise käigus meile või meie teenuseosutajatele teise isiku isikuandmeid, kinnitate, et teil on õigus selliseid andmeid esitada ja lubada meil kasutada neid selle privaatsuspoliitika kohaselt.

 1. Andmed, mille esitate meile vabatahtlikult
  1. Kasutajaks registreerumine

   Teatud teenuste (või nende osade) kasutamiseks võib olla vajalik eelnev konto tegemine ja kasutajaks registreerumine. See on nõutud näiteks selliste veebisaitide külastamiseks, mille sisu on mõeldud ainult professionaalsetele meditsiinitöötajatele või volitatud pressiesindajatele. Registreerudes peate esitama oma nime, meiliaadressi, loginID, turvaküsimused ja -vastused, krüpteeritud salasõnad, postiaadressi, telefoninumbri ning vajadusel meditsiinitöötaja matriklinumbri või volituse.

   Töötleme ja salvestame registreerumise käigus esitatud isikuandmeid ainult selleks, et teil oleks võimalik pääseda ligi teie jaoks olulisele sisule. Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus võib olla teiega sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmine või teie nõusolek.
    
  2. Kontaktipäringud, klienditugi või tagasiside

   Kui saadate meie kontaktivormi kaudu päringu, peate esitama oma nime, postiaadressi, meiliaadressi, telefoninumbri, meiega ühendust võtmise põhjuse ja oma teate. Kui suhtlete meiega sotsiaalmeediaplatvormidel või kasutate meie veebisaidil autentimiseks oma sotsiaalmeedia sisselogimismandaate, võib juhtuda, et esitate meile ka andmeid oma sotsiaalmeediaprofiili kohta, sealhulgas nime, meiliaadressi, kontaktandmed, kommentaarid ja reaktsioonid.
   Töötleme ja kasutame päringus esitatud isikuandmeid ainult meie toodete ja teenustega seotud päringu töötlemiseks ja sellele vastamiseks ning teiega ühendust võtmiseks.
   Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie lepinguliste kohustuste täitmine mis tahes sellise asjakohase teabe edastamiseks, mille osas olete meiega ühendust võtnud.
    
  3. Uudiskirjad

   Kui tellite meie uudiskirja, peate esitama oma nime, meiliaadressi ja/või postiaadressi.
   Töötleme ja salvestame isikuandmed, mille esitate uudiskirja tellides, ulatuses, milleks annate nõusoleku uudiskirja tellides, ning ainult uudiskirja edastamiseks ja uudiskirja edastamise tingimuste kohaselt selleks, et teavitada teid Novartise üritustest, toodetest, teenustest ja/või pakkumistest.
   Kui annate selleks uudiskirja tellides nõusoleku, võime analüüsida teie kasutajakäitumist vastavaid uudiskirju avades ning töödelda kogutud andmeid edasiste uudiskirjade ja teiste reklaammaterjalide personaliseerimiseks. Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek.
    
  4. Tellimused ja teenused

   Kui tellite veebisaidi kaudu tooteid ja teenuseid (näiteks teabematerjale, brošüüre jms), peate esitama oma nime, meiliaadressi ja postiaadressi ning vajadusel makseandmed.
   Töötleme ja salvestame tellimust tehes esitatud isikuandmeid selleks, et edastada teile tellitud tooted ja teenused, ning meie ärilisteks eesmärkideks, sealhulgas oma toodete ja teenuste täiustamiseks ning teie kogemuse personaalsemaks muutmiseks meie teenuste kasutamisel.
   Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie lepinguliste kohustuste täitmine ja meie õigustatud huvid.
    
  5. Kõrvalnähtude jälgimine ja monitoorimine

   Novartis on seadusest tulenevalt kohustatud olema kursis Novartise toodete soovimatute kõrvaltoimete ja koostoimete, ravimi toime puudumise, kvaliteedikaebuste ja/või muude toodete ohutuse ja kvaliteediga seotud andmetega. Kui esitate meile teavet Novartise toodete kohta (nt meie veebisaidi kaudu), hindame ja analüüsime teie andmeid. Sellised andmed võivad hõlmata teie terviseseisundit, kõrvaltoimeid ja vajadusel teie nime. Kui teil on küsimusi, võime teiega nende andmete alusel ka ühendust võtta.
   Lisaks on Novartis seadusest tulenevalt kohustatud teavitama vastutavaid tervishoiuasutusi olulistest kõrvaltoimetest. Selle käigus edastame teie andmed ainult pseudonüümiseeritud kujul tagamaks, et ei edasta teid otseselt tuvastavaid andmeid. Võime selliseid andmeid jagada ka Novartise grupi teiste ettevõtetega juhul, kui sellised ettevõtted on kohustatud juhtumist teavitama nende tegevuse eest vastutavaid tervishoiuasutusi.
   Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie lepinguliste kohustuste täitmine, meie õigustatud huvide kaitsmine (milleks on eelkõige Novartise toodete kõrgete ohutus- ja kvaliteedistandardite tagamine) või teie nõusolek.
    
 2. Andmed, mis kogutakse automaatselt
  1. Sotsiaalmeedia kuulamine

   Võime koguda ka isikuandmeid, mille olete avalikult esitanud avalikel sotsiaalmeediaplatvormidel (sealhulgas blogides, foorumites jms) ning mis on seotud Novartise, Novartise toodete ning üldiselt ravimite ja haigustega. Selline tegevus, mida nimetatakse sotsiaalmeedia kuulamiseks, lähtub meie õigustatud ärihuvidest, näiteks sellest, et meil oleks võimalik (i) paremini mõista, milline on teatud meie jaoks oluliste sihtrühmade, näiteks tervishoiutöötajate ja patsientide, kogemus teatud haiguste osas või kuidas nad reageerivad Novartise toodete kasutamisele, (ii) saada parem ülevaade Novartise mainest ja teistest turutrendidest ning (iii) määratleda kõige olulisemad sidusrühmad, eelkõige blogijad ja sotsiaalmeediamõjutajad, ning võtta nendega ühendust. Sellise tegevuse käigus kogutavad isikuandmed võivad olla kommentaarid, sõnumid, blogid, fotod ja videod; seejuures proovime tagada, et selliseid isikuandmeid kogutakse minimaalselt vajalikus ulatuses ja hoitakse ainult sotsiaalmeedia kuulamise eesmärgi saavutamiseni. Kui tahate täiendavalt piirata seda, kes teie andmeid näevad, soovitame kasutada vastavatel platvormidel pakutavaid privaatsussätteid.
   Kui jagate oma isiklikke andmeid avalikel sotsiaalmeediaplatvormidel, soovitame tutvuda ka vastavate platvormide privaatsuspoliitikatega, kuna sellised platvormid ei kuulu Novartisele ja Novartis ei halda neid.
    
  2. Veebisaidi kasutamise analüüs

   Võime koguda ja töödelda teavet meie veebisaidi külastuste kohta, näiteks teie vaadatud leheküljed, veebisait, mille kaudu meie juurde jõudsite, ja tehtud otsingud. Niisugust teavet kasutame abivahendina, et muuta paremaks veebisaidi sisu ning koostada meie veebisaiti kasutavate inimeste kohta statistilised koondandmed ettevõttesisese kasutusstatistika ja turu-uuringute eesmärgil. Seda tehes võime paigaldada küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, mis koguvad andmeid kasutaja domeeninime, internetiteenuse osutaja, operatsioonisüsteemi ning juurdepääsu kuupäeva ja kellaaja kohta. Küpsised luuakse ja paigaldatakse kasutaja arvutisse, telefoni või muusse seadmesse siis, kui kasutaja brauser laeb teatud veebisaiti. Kui kasutaja külastab sama veebisaiti uuesti, otsib brauser küpsise üles ja edastab selle veebisaidile. Küpsised on kasulikud, kuna neil on väga oluline otstarve, näiteks aitavad need hoida veebisaidil meeles teie eelistused ja sätted, analüüsivad, et muuta teenused paremaks, kuvavad teile olulise sisu või reklaamid ning autendivad teid veebisaitidel. Küpsised ei kahjusta teie arvutit. Võite seadistada oma brauseri nii, et see teavitab küpsise saamisest. See võimaldab teil otsustada, kas soovite selle vastu võtta või mitte. Samuti võite küpsistest täielikult keelduda. Kui te aga meie küpsiseid ei aktsepteeri, ei pruugi teil olla võimalik meie veebisaidi kõiki funktsioone kasutada. Kui meie veebisaite külastate, võidakse teile kuvada küpsiste eelistuste bänner, mille abil saate hallata küpsiste sätteid ja nende saamisega nõustuda või neist keelduda. Kui küpsised on veebisaidi toimimiseks vajalikud, on nende salvestamine teie seadmesse seaduslik; kõigi teist tüüpi küpsiste salvestamiseks on meil aga vaja teie nõusolekut. Novartise veebisaitidel saate nõustuda küpsiste kasutamisega siis, kui külastate veebisaiti esimest korda ja teile kuvatakse küpsiste bänner; hiljem avage eelistuste muutmiseks meie veebisaidi jaluses olev küpsiste eelistuse link. Küpsiste eelistuste sätetes on teil võimalik anda ja võtta tagasi oma nõusolek iga küpsiste kategooria kohta (välja arvatud vajalikud küpsised, mis on alati aktiivsed). Rohkem teavet meie kasutatavate küpsisetüüpide (nende eesmärgi, eluea ja päritolu) ning oma eelistuste haldamise kohta leiate meie küpsiste sätetest.
   Meie teatud teenused, sealhulgas veebisaidid, võivad kasutada oma tegevuse optimeerimiseks veebianalüüsiteenust Google Analytics, mida pakub Google LLC, mis asub aadressil 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google kasutab küpsise edastatud teavet profiili loomiseks selle kohta, milliseid lehekülgi sessiooni käigus külastate. Seejärel edastatakse küpsise koostatud teave teenuse kasutamise kohta Google'i serveritesse, kus see hoiustatakse. Teie isikuandmete turvalisuse suurendamiseks kasutame IP anonüümseks muutmise funktsiooni või teisi Google'i pakutavaid võimalusi teie isiku anonüümsuse tagamiseks. Rohkem teavet IP anonüümseks muutmise kohta saate leheküljelt https://support.google.com/analytics/answer/2763052.
   Google kasutab saadud teavet meie nimel, et hinnata, kuidas veebisaiti kasutate, koostada meie jaoks aruandeid veebisaidil tegutsemise kohta ning osutada meile teisi teenuseid seoses veebisaidi ja interneti kasutamisega. Novartis kasutab Google Analyticsilt saadud andmeid oma äritegevuse planeerimiseks, enda äritegevusteks ja turundamiseks, et osata parandada oma veebiteenuste sisu ja nende kasutamise kogemust.
   Meie teatud veebisaidid kasutavad ka OneTrust küpsiseid, mis pakuvad teile võimaluse küpsiste lihtsaks haldamiseks ning võimaldavad meil saada teilt nõusolek oma küpsiste paigutamiseks ja kasutamiseks teie seadmes. Need küpsised on vajalikud, et saaksime pidada meeles, millised valikud teete küpsiste eelistuste osas.
   Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus veebisaidi analüüsi käigus on teie nõusolek või meie õigustatud ärihuvid.
    
  3. Teised jälgimistehnoloogiad

   Võime kasutada kolmandatest isikutest reklaamiosutajate pakutavaid küpsiseid ja teisi jälgimistehnoloogiaid (teise nimega märgendid, ühe piksli GIF-id, selged GIF-id, nähtamatud GIF-id ja üksikud GIF-id), et kuvada teile teie huvidel või sirvimisajalool põhinevaid asjakohaseid reklaame (interaktiivseid ja mitteinteraktiivseid). Tavaliselt kasutame sotsiaalmeediaettevõtete ja teiste kolmandatest isikutest reklaamiosutajate teenuseid selleks, et koguda teavet, nagu andmed teie brauseri kohta, kliendi kordumatu ID jms, et saaksime teile kuvada oma veebisaitidel ja teistel teie kasutatavatel veebisaitidel reklaame. Rohkem teavet meie turundus- või reklaamiküpsiste ning oma eelistuste haldamise kohta leiate meie küpsiste sätetest.
   Meie teenused, sealhulgas veebisaidid, võivad kasutada Google’i pakutavat sildihaldussüsteemi Google Tag Manager („GTM“), mis haldab JavaScripti ja HTML-i silte, mida kasutatakse veebisaitide jälgimiseks ja analüütikaks. Sildid on väiksed koodijupid, mida kasutatakse muuhulgas liikluse ja külastajate käitumise mõõtmiseks, et mõista internetireklaamide ja sotsiaalsete kanalite mõju, uuesti turustada ja suunata oma tegevus sihtgruppidele ning testida ja optimeerida veebisaite. Tänu GTM-ile on meil oma silte lihtsam integreerida ja hallata.
   Võime kasutada ka teisi tehnoloogiaid, sealhulgas silte, mis võivad koguda teie kohta andmeid, näiteks teie IP-aadressi, et toetada teenuseosutajate pakutavat veebianalüüsi. Sellised teenuseosutajad võivad olla muuhulgas:

   Megaphone (Megaphone LLC, 1255 23rd St. NW, Suite 650 Washington DC, 20037) privaatsuspoliitika

   GlobeNewswire (Intrado Corp. 11808 Miracle Hills Drive Omaha, NE 68154 Ameerika Ühendriigid) privaatsuspoliitika

   Fouanalytics (Marketing Science Consulting Group, Inc. 425 Fifth Ave #33A, New York, NY 10016, Ameerika Ühendriigid) privaatsuspoliitika

   Kaltura (Kaltura Inc., 250 Park Avenue South, 10th Floor, New York, NY 10003, Ameerika Ühendriigid) privaatsuspoliitika

   Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek või meie õigustatud ärihuvid.
    
  4. Veebisaidi eelistused ja turvalisus

   Võime koguda teie kohta teatud andmeid, näiteks teie IP-aadressi ning seadme unikaalsed identifikaatorid, nt meediumipöörduse juhtimise aadress (MAC), arvuti tüüp (Windows või Mac), brauseri tüüp ja versioon, ekraani eraldusvõime ning operatsioonisüsteemi nimi ja versioon. Lisaks võime teie IP-aadressi alusel saada teavet teie asukoha kohta. Kasutame selliseid andmeid oma veebisaitide ja võrgusüsteemide kaitsmiseks ning oma teenuste paremaks muutmiseks, salvestades selleks teie eelistused, säilitades teenuste tasemeid ning diagnoosides tehnilisi probleeme ja teostades veaotsinguid.
   Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud ärihuvid.

Võime isikuandmeid kombineerida, koondada või anonüümseks muuta andmetega, mida võime koguda teilt endalt või teie kohta muudest allikatest, näiteks avalikest andmebaasidest, demograafilise teabe pakkujatelt, ühistelt turunduspartneritelt, avalikelt sotsiaalmeediaplatvormidelt (teie avaldatud andmed) ja muudelt kolmandatelt isikutelt.
Võime teie andmeid kasutada oma ärilistel eesmärkidel, sealhulgas auditeerimiseks, pettuste, rikkumiste ning meie toodete ja teenuste võimaliku muu väärkasutamise jälgimiseks ja ennetamiseks ning meie teenuste muutmiseks.
Samuti võime kasutada teie isikuandmeid:

 • kui meilt nõutakse seda kohaldatava õiguse või riigi- ja valitsusasutuste taotluste (sealhulgas kohtumäärused, kohtukutse või valitsuse määrused) alusel, isegi väljaspool teie elukohariiki;
 • kui meil on vaja oma tingimusi jõustada;
 • kui arvame heas usus, et isikuandmete kasutamine on vajalik selle veebisaidi seaduslike õiguste, turvalisuse või terviklikkuse kaitsmiseks;
 • kui on vaja kaitsta teie või teiste turvalisust;
 • mis tahes kriminaal- või muu õigusliku uurimise või kohtumenetluse osana teie riigis või teistes riikides;
 • ulatuses, mis on mõistlikult vajalik äri- või kaubandustehingu arendamiseks või sellealaste läbirääkimiste jätkamiseks või lõpule viimiseks.

Me ei kogu tundlikke isikuandmeid tavaliselt muul eesmärgil kui kõrvalnähtude monitoorimine ja haldamine, milleks oleme kohustatud seaduse alusel. Palume teil oma tundlikke isikuandmeid (nt riikliku isikutunnistuse numbreid, andmeid, mis on seotud rassi ja etnilise päritolu, poliitiliste vaadete, religiooni või filosoofiliste uskumuste, tervise, seksuaalelu või seksuaalse sättumuse, kuritegeliku tausta või ametiühingusse kuulumisega, ning biomeetrilisi või geneetilisi andmeid üksikisiku unikaalse tuvastamise eesmärgil) meile mitte avaldada, välja arvatud juhul, kui neid selgesõnaliselt küsime.

Selles privaatsuspoliitikas on sätestatud asjaolud, mille korral võime teie isikuandmeid jagada. Võime jagada teie isikuandmeid teiste Novartise tütar- ja sidusettevõtetega kogu maailmas, et vahetada omavahel teavet ning hallata erinevates riikides asuvaid andmebaase. Samuti võime edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes tegutsevad meie nimel, edasiseks töötlemiseks kooskõlas eesmärgiga (eesmärkidega), mille jaoks andmeid alguses koguti või mille jaoks võib neid muul viisil seaduslikult töödelda, näiteks teenuste osutamine, teenuste kasulikkuse hindamine, turundus, reklaam, andmehaldus või tehniline tugi. 

Me ei müü, jaga ega edasta teie isikuandmeid muul moel kolmandatele isikutele, välja arvatud selles privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel. 

Meie tegevuse käigus ja selles privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel on teie isikuandmetele teadmisvajaduse alusel ning selliste eesmärkide saavutamiseks juurdepääs järgmistel isikutel või need võidakse edastada järgmistele isikutele:

 • meie töötajad (sealhulgas Novartise grupi töötajad, osakonnad ja teised ettevõtted);
 • meie sõltumatud esindajad või maaklerid (kui meil on sellised isikud);
 • meie muud tarnijad ja teenuseosutajad, kes pakuvad meile teenuseid ning tooteid;
 • meie IT-süsteemide pakkujad, pilveteenuste osutajad, andmebaaside pakkujad ja konsultandid;
 • mis tahes kolmandad isikud, kellele loovutame või anname üle oma mis tahes õigused või kohustused;
 • meie nõustajad ja asutusevälised advokaadid seoses meie ettevõtte või selle varade mis tahes osa müügi või üle andmisega.

Need kolmandad isikud on sõlminud meiega lepingu, mille alusel kasutavad nad isikuandmeid ainult kokkulepitud eesmärgil, ei müü isikuandmeid kolmandatele isikutele ega avaldada neid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui meie seda lubame, seda nõuab seadus või kui see on märgitud selles privaatsuspoliitikas.

Võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele juhul, kui äritegevus või selle osa ja sellega seotud kliendiandmed müüakse, loovutatakse või antakse üle. Sel juhul nõuame, et ostja, volitatud isik või saaja töötleks isikuandmeid selle privaatsuspoliitika järgi.

Samuti võime avaldada teie isikuandmeid kolmandale isikule, kui seda nõutakse kohaldatava seaduse, riigi- ja valitsusasutuste taotluste (sealhulgas kohtumäärus, kohtukutse või valitsuse määrus) alusel, seda isegi väljaspool teie elukohariiki; kui meil on vaja oma tingimusi jõustada; kui arvame heas usus, et avalikustamine on vajalik selleks, et kaitsta selle veebisaidi seaduslikke õigusi, turvalisust või terviklikkust; kaitsta teie või teiste turvalisust; mis tahes kriminaal- või muu õigusliku uurimise või kohtumenetluse osana teie riigis või teistes riikides; või kolmandatele isikutele, nõustajatele ja muudele üksustele ulatuses, mis on mõistlikult vajalik äri- või kaubandustehingu arendamiseks või sellealaste läbirääkimiste jätkamiseks või lõpule viimiseks.

Teie isikuandmeid võidakse töödelda, hoida või neile ligi pääseda ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvates riikides. Need riigid võivad pakkuda eri tasemel isikuandmete kaitset. Kui edastame teie isikuandmeid kontsernivälistele ettevõtetele teistes jurisdiktsioonides, kaitseme teie isikuandmeid, kohaldades andmete privaatsust käsitlevate asjakohaste seadustega nõutavat kaitsetaset ning rakendades selleks asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid. Kui teie isikuandmed edastatakse kolmandas riigis (väljaspool Euroopa Liitu asuvas riigis, kus ei kehti pädeva andmekaitseasutuse hinnangul Euroopa Liidu andmekaitseseadustega võrreldav andmekaitsetase) asuvale teenuseosutajale ja töödeldakse selles riigis, tagab Novartis teie isikuandmete kaitse lepingu tüüptingimuste, ELi tüüptingimuste või muu kohaldatavale seadusele vastava meetodi alusel. Kui sellised lepingu tüüptingimused tunnistatakse tulevikus kehtetuks ja/või Euroopa Komisjon muudab neid, rakendame muid asjakohaseid ja/või heaks kiidetud vahendeid, mis on vajalikud asjakohaste kaitsemeetmete tagamiseks kolmandasse riiki edastamisel, ning sõlmime sellised kokku lepitud dokumendid kirjalikus ja õiguslikult siduvas vormis. 

Selleks et edastada isikuandmeid Novartise tütar- ja sidusettevõtete vahel, on Novartis võtnud vastu siduvad ettevõtluseeskirjad: Euroopa seadustega lubatud põhimõtete, reeglite ja meetodite süsteemi, mis reguleerib isikuandmete edastamist väljaspool EMPd ja Šveitsi. Lisateavet Novartise siduvate ettevõtluseeskirjade kohta saate siit.

Kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks ja nende konfidentsiaalsuse tagamiseks ettenähtud tasemel ja asjakohaseid tehnilisi ning halduslikke kaitsemeetmeid.
Nende meetmete eesmärk on kaitsta isikuandmeid juhusliku või õigusvastase hävitamise või muutmise, juhusliku kaotamise, volitamata avalikustamise või juurdepääsu ning mis tahes teiste õigusvastaste töötlemisviiside eest.

Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks neid koguti, või seaduste või regulatiivsete nõuete täitmiseks.

Isikuandmete töötlemisel kasutame mõistlikke abinõusid, et hoida teie isikuandmeid täpsete ja ajakohastena nende eesmärkide jaoks, milleks neid koguti. Pakume teile võimalust kasutada järgmisi õigusi seaduses sätestatud tingimustel ja piirides.

 • Õigus saada teavet selle kohta, millised isikuandmed meil teie kohta on ja kuidas teie isikuandmeid töötleme.
 • Õigus pääseda ligi oma isikuandmetele, mida me töötleme, ja kui arvate, et need on ebaõiged, aegunud või mittetäielikud, nõuda nende parandamist või ajakohastamist.
 • Õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või nende kasutamise piiramist teatud kategooriate raames.
 • Õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.
 • Õigus vaidlustada täielikult või osaliselt oma isikuandmete töötlemine. Välja arvatud teatud erandite puhul hõlmab see õigust vaidlustada otseturundus ja õigust vaidlustada oma isikuandmete kasutamine uuringute jaoks.
 • Õigus taotleda oma isikuandmete ülekandmist, mis tähendab, et need tagastataks teile või teie valitud isikule struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning teie konfidentsiaalsusnõuete alusel, ilma et me seda takistaksime.
 • Õigus vaidlustada automatiseeritud otsuste tegemine, sealhulgas olulise või õigusliku tagajärjega profileerimine, mis tähendab, et võite nõuda inimese kaasamist mis tahes sellisesse automatiseeritud otsustusprotsessi, mis on seotud teie andmete töötlemisega ja millel on oluline või õiguslik tagajärg ning kui selline töötlemine ei põhine teie nõusolekul, ei ole seadusega lubatud ega vajalik lepingu täitmiseks. Juhime aga tähelepanu, et me ei tee praegu selliseid otsuseid, millel on olulised või õiguslikud tagajärjed, ainult automatiseeritud protsesside alusel.

Kui teil on küsimusi või soovite ülalnimetatud õigusi kasutada, vajutage siia.

Kui te ei ole rahul sellega, kuidas teie isikuandmeid töötleme, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil [email protected], kes tegeleb teie päringuga edasi.

Vaatame selle privaatsuspoliitika regulaarselt üle ja uuendame seda vastavalt vajadusele. Privaatsuspoliitikat uuendati viimati 22. juuni 2023.

Kuidas meiega ühendust võtta

Kui soovite meiega ühendust võtta, et saada infot oma isikuandmete kasutamise kohta, või tahate kasutada oma andmekaitseõiguseid, võtke meiega ühendust meiliaadressil [email protected] või [email protected] või saatke meile kiri aadressil:

Novartis Baltics SIA
Gustava Zemgala Gatve 76
Riga (LV-1039)
Latvia

Et saaksime teile vastata võimalikult täpselt, esitage järgnev teave:

 • veebisaidi nimi, millega seoses meiega ühendust võtate;
 • teie suhe ja eelnev suhtus meiega;
 • selle teabe kirjeldus, mida tahate meilt saada.