Oleme pühendunud tervishoiu parendamisele vastutustundliku ettevõtluse kaudu.

Meie eesmärk on parendada tervishoidu ülemaailmselt. Teeme oma ettevõtlusega olulise panuse ühiskonna arengusse, töötades välja ja arendades innovatiivseid ravimeid. Meie koostöö teiste ettevõtetega on suunatud maailma suurimate tervishoiuprobleemide lahendamisele. Vastutustundliku ettevõtluse raames keskendume kahele valdkonnale, mis aitavad teostada meie missiooni hoolida ja ravida – tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamisele ja vastutustundlikule tegutsemisele.

LOE LÄHEMALT

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamine

Meie töö eesmärk on vähendada selliste haiguste, nagu malaaria ja leepra, levikut, töötada välja uuenduslikke lähenemisi, et pakkuda tervishoiuteenuseid ka neile, kelleni see praegu vajalikus ulatuses ei jõua, ning leida uusi ravimeetodeid ja adaptiivseid lahendusi arengumaade tervishoiu parendamiseks.

LOE LÄHEMALT

Vastutustundlik tegutsemine

Vastutustundlik tegutsemine moodustab Novartise ettevõtluse tuuma. Meie eesmärk on luua eetiline töökultuur ja demonstreerida eetilist juhtimist ka teistele – tervishoiu globaalse liidrina on meie kohustus olla ettevõtluse teostamise osas eeskujuks. Lisaks sellele hoolitseme oma töötajate eest, tegutseme positiivse mõju avaldamiseks oma kogukondades ja pürgime keskkonnasäästlikkuse suunas.

LOE LÄHEMALT

Koostöö tervishoiutöötajatega

Koostöös tervishoiutöötajatega toetab Novartis seda, et arstidel ja teistel tervishoiutöötajatel on juurdepääs kõige kaasaegsematele ravialastele teadmistele, et pakkuda patsientidele parimat võimalikku ravi.

LOE LÄHEMALT