Jedná se o zveřejnění poskytnutého plnění odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím

Spolupráce mezi farmaceutickým průmyslem, odborníky ve zdravotnictví a zdravotnickými organizacemi přináší výhody pacientům. Tato spolupráce přinesla řadu inovativních léčivých přípravků a změnila průběh léčby mnoha nemocí. Naše společná práce zahrnuje řadu činností – od klinického výzkumu, až po sdílení nejlepších léčebných postupů. Jako kompenzaci za čas, který odborníci a organizace věnují práci pro naši společnost, jim poskytujeme přiměřené platby.

30. června 2016 společnost Novartis v celé Evropě poprvé zveřejnila finanční plnění, které bylo poskytnuto odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím v souladu s Disclosure kodexem Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA). V České republice v souladu s transparentní spoluprací Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Novartis dělá vše pro to, aby podpořil rozhodnutí odborníků ve zdravotnictví poskytovat souhlas s individuálním zveřejněním obdržených plnění.

Transparentní spolupráce pomáhá objasnit rozsah i podstatu spolupráce mezi odborníky ve zdravotnictví, zdravotnickými organizacemi a farmaceutickými společnostmi. Jsme přesvědčeni, že otevřená komunikace v souvislosti s poskytnutými platbami pomáhá posílit důvěru pacientů, odborníků, státní správy a veřejnosti. Navíc dokládá náš závazek k dodržování přísných etických obchodních standardů.

Novartis logo

Novartis Pharma transparent cooperation

Novartis Pharma Disclosure Report AIFP

Novartis Pharma Methodological Note MN Novartis (PDF 0.3 MB)

Contact: [email protected]


Užitečné odkazy

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) AIFP

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) EFPIA

Transparentní odměňování zdravotnických pracovníků Payments to Healthcare Professionals | Novartis