Jsme průkopníci ve snaze o zlepšení přístupu pacientů ke zdravotní péči.