Velkommen til Novartis Norges Facebook/Instagram-side!

Vi vil gjerne høre fra deg. For å sikre god dialog har vi laget noen enkle regler for hva som kan skrives på våre sosiale medier. Det norske regelverket for hvordan vi som legemiddelfirma kan kommunisere om legemidler er ganske strengt. Dette regelverket omhandler ikke bare hva vi som legemiddelfirma skriver, men også hva andre skriver på våre sider. Det betyr at vi ikke kan ha diskusjoner eller informasjon om konkrete legemidler på siden vår.

Innlegg og kommentarer som ikke er i tråd med følgende regler, kan bli fjernet dersom det:

 1. handler om konkrete legemidler
 2. inneholder banneord eller har krenkende, støtende, diskriminerende eller fornedrende innhold (inklusive bilder, videoklipp og lenker)
 3. er nedsettende, truende, oppmuntrer til vold eller ulovlige handlinger
 4. handler om temaer som ikke er relevante
 5. inneholder medisinsk rådgivning eller tilbud om dette
 6. inneholder personlig informasjon, f.eks. personers navn, e-postadresser eller telefonnumre
 7. bryter med andres opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter
 8. er kommersielle, f.eks. har til hensikt å selge produkter eller tjenester eller rekruttere medlemmer
 9. er for gjentakende og kan ligne spam
 10. inneholder fortrolig, sensitiv eller ikke-offentlig informasjon
 11. ikke følger generelle vilkår og retningslinjer for Facebook/Instagram

De som ikke følger disse reglene, kan bli blokkert. I så tilfelle vil brukeren ikke lenger kunne følge våre nyheter, kommentere innlegg eller sende oss meldinger.

Materialet på denne siden er i all hovedsak på norsk, og innlegg på andre språk kan bli fjernet.

Medisinske bivirkninger
Dersom du tror at du har fått bivirkninger fra et Novartis-produkt, bør du kontakte din lege, apotek eller annet helsepersonell, men du kan også melde fra til oss direkte på https://www.novartis.com/no-no.

Vi anbefaler at du deler minst mulig personlig informasjon på våre sosiale medier. Dette gjelder særlig opplysninger om din personlige helsetilstand. Skulle du likevel bestemme deg for å sende en melding eller post som beskriver mulige bivirkninger, kan Novartis måtte kontakte deg for å innhente mer informasjon.

Lagring og bruk av privat informasjon

Vår hensikt er ikke å lagre eller benytte din Facebook/Instagram-ID, e-postadresse eller annen personlig informasjon.

Hvis du rapporterer en bivirkning eller et problem med et produkt til oss, kan vi likevel bli nødt til å lagre og benytte den personlige informasjonen du har delt med oss. Denne informasjonen gis videre til Novartis' avdeling for medisinsk informasjon og/eller legemiddelmyndighetene. I slike tilfeller har vi plikt til å oppbevare disse personopplysningene i fem år.

Vær oppmerksom på at vi kan benytte eksterne firma for å håndtere dine kommentarer og meldinger. Dette innebærer at disse også vil få tilgang til den personlige informasjonen du deler med oss. Disse selskapene har plikt til å håndtere dine personopplysninger på en trygg måte.

Vær oppmerksom på at Meta (Tidligere Facebook, og som eier Instagram), har tilgang til informasjon som du deler med oss. Mer om dette finner du på Facebooks nettside: https://www.facebook.com/policies (link is external)

Informasjon om beskyttelse av personopplysninger finner du på: Novartis – Informasjon om beskyttelse av personopplysninger på våre sosiale medier | Novartis Norway