Novartis tika izveidots 1996. gadā, apvienojoties uzņēmumiem Ciba-Geigy un Sandoz. Novartis un tā priekšteču pirmsākumi meklējami pirms vairāk nekā 250 gadiem, un tiem ir bagātīga vēsture, izstrādājot inovatīvus produktus. Jau no pirmsākumiem, ražojot sintētiskas krāsvielas audumiem, uzņēmumi, kas ar laiku kļuva par Novartis, ir paplašinājuši savu darbību, ražojot ķīmiskās vielas un ar laiku arī zāles.

Novartis vēsturē ir saplūduši kopā trīs uzņēmumi: Geigy, ķīmisko vielu un krāsvielu tirdzniecības uzņēmums, kas dibināts 18. gadsimta vidū Bāzelē, Šveicē; Ciba, kas sācis ražot krāsvielas 1859. gadā; un Sandoz, 1886. gadā Bāzelē dibināts ķimikāliju ražotājs.

Šiem trīs uzņēmumiem ir kopīga īpašība, kas izpaužas arī tagad, Novartis ietvaros: tendence izstrādāt un izplatīt jaunus produktus, kas sekmē cilvēces progresu, attīstot zinātni un veselības aprūpi. Uzturot šo tendenci arī šodien, Novartis velta savus inovatīvos spēkus, lai apmierinātu pacientu vajadzības visā pasaulē.