Mēs atbalstām un iestājamies par daudzveidību un iekļaujošu attieksmi, kas veicina inovācijas, veicina iesaistīšanos un piesaista talantus.

Mēs esam vairāk nekā 100 000 cilvēku, katrs ar unikālu stāstu.

Mēs vēlamies izveidot daudzveidīgu un iekļaujošu darba vietu, kurā ikviens no mums var būt mūsu labākais un patiesais es, lai kopā mēs varētu atklāt vairāk, sasniegt nepietiekami nodrošinātas cilvēku grupas un veidot jaunu pieeju medicīnai. Uzziniet vairāk par mūsu atbildību saistībā ar daudzveidību un iekļaujošu attieksmi, kas iestrādāta mūsu Ētikas kodeksā.

Taisnīgums

Mēs vēlamies radīt daudzveidīgu, taisnīgu un iekļaujošu vidi, kas pret visiem partneriem izturas ar cieņu un uzmanību.

Iekļaujoša attieksme

Mēs cenšamies izglītot savus cilvēkus par iekļaujošu attieksmi un nodrošināt visiem darbiniekiem vienlīdzīgas iespējas sniegt ieguldījumu uzņēmumā un veidot karjeru.

Ietekme uz sabiedrību

Mēs uzklausīsim dažādas cilvēku grupas ar uz izglītošanos vērstu domāšanas veidu, lai palīdzētu veidot drošāku un iekļaujošāku pasauli.

Uzziniet vairāk