Hengästynyt

Sydämen vajaatoiminnan kahdeksan yleistä oiretta5,6

Ruokahaluttomuus

Nesteen kertyminen suoliston ympäristöön voi vaikuttaa ruoansulatukseen ja aiheuttaa ruokahaluttomuutta tai pahoinvoinnin tunnetta ruokailun yhteydessä.

Uupumus

Sydämen vajaatoiminta vähentää runsashappisen veren kiertoa elimistössä. Lihakset ja kudokset tarvitsevat happea, joten sydämen vajaatoimintaa sairastavat saattavat väsyä hyvin helposti.

Nilkkojen, jalkojen ja vatsan turvotus

Vaatteet tai kengät voivat kiristää tai puristaa, kun jalkoihin, nilkkoihin tai vatsaan kertyvä neste aiheuttaa turvotusta.

Virtsaamistiheys

Sydämen vajaatoiminta heikentää munuaisten verenkiertoa, jolloin virtsaamistarvetta on harvemmin. Nestettä poistava diureettilääkitys taas voi johtaa aiempaa tiheämpään virtsaamistarpeeseen, kun liiallinen neste poistuu elimistöstä. 

Hengenahdistus

Sydämen vajaatoiminta voi aiheuttaa nesteen kertymistä keuhkoihin, mikä voi aiheuttaa hengenahdistusta arkitoimissa.

Nopea syke

Sydän voi alkaa sykkiä nopeammin. Näin se pyrkii kompensoimaan huonontunutta pumppauskykyään.

Nopea painonnousu

Sydämen vajaatoiminnan pahentuessa elimistöön kertyvä neste voi nostaa painoa nopeasti – jopa 2 kiloa muutamassa päivässä.

Hengenahdistus makuulla

Myös makuuasento voi aiheuttaa hengenahdistusta. Tällöin nukkuminen onnistuu vain istuma-asennossa tai korottamalla ylävartaloa usealla tyynyllä.

Lähteet:
  1. Laine, Tavi & Lommi. Sydämen vajaatoiminnan patofysiologia. Kirjassa Kardiologia. Toim. Airaksinen et al. Duodecim 2016.
  2. Varpula & Majamaa-Voltti. Akuutti sydämen vajaatoiminta. Kirjassa Kardiologia. Toim. Airaksinen et al. Duodecim 2016.
  3. Lassus & Harjola. Sydämen vajaatoiminnan epidemiologia, etiologia ja diagnostiikka. Kirjassa Kardiologia. Toim. Airaksinen et al. Duodecim 2016.
  4. Saraste, Laine & Kupari. Aorttaläpän viat. Kirjassa Kardiologia. Toim. Airaksinen et al. Duodecim 2016.
  5. Kettunen. Tietoa potilaalle: Sydämen vajaatoiminta. Lääkärikirja Duodecim. 2016. Viitattu 12.9.2016. Saatavissa: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00084&p_teos=dlk
  6. Ukkonen & Kupari. Sydämen vajaatoiminnan oireet. Kirjassa Kardiologia. Toim. Airaksinen et al. Duodecim 2016.
  7. Harjola & Lommi. Sydämen vajaatoiminnan lääkehoidon tavoitteet ja periaatteet. Kirjassa Kardiologia. Toim. Airaksinen et al. Duodecim 2016.
  8. McDonagh TA, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021 Sep 21;42(36):3599-3726. doi: 10.1093/eurheartj/ehab368.
  9. Sydämen vajaatoiminta (online). Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 12.09.2017). Saatavilla internetissä: https://www.kaypahoito.fi
  10. Harjola & Lommi. Vajaatoimintaa vaikeuttavat tekijät ja elintapojen merkitys. Kirjassa Kardiologia. Toim. Airaksinen et al. Duodecim 2016.

FI2311237255