Novartis keskittyy tutkimuksissaan kehittämään hoitoja vakaviin sairauksiin. Tutkimusalueitamme ovat autoimmuunisairaudet, elinsiirtoihin liittyvät lääkehoidot, tulehdussairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet, aineenvaihduntasairaudet, onkologia ja immuno-onkologia, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, ihosairaudet, neurologiset sairaudet, silmäsairaudet ja trooppiset sairaudet. Meillä on yksi alan kilpailukykyisimmistä tulevaisuuden tuotekehitysportfolioista ja yli 150 hanketta kliinisessä kehityksessä. Työkaluvalikoimamme sisältää muun muassa perinteisiä kemiallisesti valmistettuja lääkkeitä, biologisia lääkkeitä, radioligandeja sekä solu- ja geenihoitoja.

Teemme aktiivisesti tutkimusta varhaisista proof-of-concept-tutkimuksista ja kliinisten lääketutkimusten neljästä vaiheesta aina tosielämän näytön tutkimuksiin. Viimeksi mainitut, ns. real-world evidence-tutkimukset, perustuvat arjessa kerättyyn tietoon ja täydentävät kontrolloitujen kliinisten tutkimusten näyttöä. 

Suomen terveysalan tutkimusympäristö on edistyksellinen ja mahdollistava. Korkeatasoinen osaaminen, sähköiset potilastietojärjestelmät, kattavat kansalliset rekisterit, kansallinen biopankkiverkosto ja suomalaisten positiivinen asenne tutkimukseen osallistumiseen mahdollistavat laadukkaan tutkimuksen tekemisen Suomessa.

Kliiniset tutkimukset

Novartis on Pohjoismaiden johtava kliinisen tutkimuksen yritys, joka tekee vuosittain yli 100 tutkimusta. Novartiksen tutkimus- ja kehitysinvestoimme Suomeen ovat noin 4,7 miljoonaa euroa vuosittain. 

Marraskuussa 2021 meillä oli Suomessa käynnissä 28 kliinistä lääketutkimusta, joihin osallistui yhteensä 97 potilasta eri terapia-alueilta, kuten neurologiasta, kardiologiasta ja onkologiasta.

Tosielämän näyttö (RWE): lääkevalmisteiden ja sairauksien syvempi ja laajempi ymmärtäminen

Tosielämän näyttö (RWE, Real-World Evidence) pohjautuu arjessa kerättyyn tietoon ja on tänä päivänä tärkeä osa terveydenhuollon eri toimijoiden päätöksentekoa, johtamista ja hoitokäytäntöjen kehittämistä. Novartis Suomessa on tähän mennessä saanut päätökseen 21 tosielämän näyttöä tuottanutta tutkimusta.

Tosielämän näyttöä tuotetaan kokoamalla ja analysoimalla tosielämän tietoja (RWD, Real-World Data), jotka on kerätty perinteisten kontrolloitujen tutkimusten ulkopuolelta. Novartiksen RWE-tutkimukset perustuvat usein jo olemassa olevan tiedon toisiokäyttöön, joissa hyödynnetään tietoturvallisella tavalla esimerkiksi kansallisiin rekistereihin kerättyjä tietoja. Tosielämän tietoa voidaan kerätä myös räätälöidysti kyseistä tutkimusta varten. Tosielämän näyttö täydentää kliinisistä lääketutkimuksista saatua tutkimustietoa ja sen avulla voidaan muun muassa arvioida annettujen hoitojen arkivaikuttavuutta ja turvallisuutta sekä tukea uuden hoidon saatavuutta ja korvattavuutta koskevaa päätöksentekoa tarkastelemalla taudin aiheuttamaa taakkaa ja arvioimalla uuden hoitomuodon tuomaa arvoa. Muita yleisiä käyttötarkoituksia ovat sairauksien diagnostiikan ja hoitokäytänteiden kehittäminen sekä kliinisten lääketutkimusten suunnittelu. Tulevaisuudessa yksilöiden itsensä keräämä tieto, esimerkiksi digitaalisten sovellusten ja puettavien laitteiden avulla, antaa yksilöille mahdollisuuden osallistua entistä aktiivisemmin tutkimuksiin. Tämän lisäksi keinoälymenetelmät kuten koneoppiminen luo enenevästi mahdollisuuksia uusien innovaatioiden ja ratkaisujen kehittämiseen, potilaiden ja terveydenhuollon parhaaksi.

Tutkimusyhteistyö on meille tärkeää

Novartis on mukana lukuisissa tutkimusyhteistyöhankkeissa eri terveydenhuollon sidosryhmien, kuten yliopistojen ja sairaaloiden kanssa. Tällaisen yhteistyön kautta tiedettä voidaan hyödyntää laajemmin ja syvällisemmin. Yhteistyön avulla haluamme olla mukana edistämässä terveydenhuollon kehittämistä ja samalla saamme syvällisempää ymmärrystä aiheesta.