Toimimme Novartiksell vahvojen eettisten periaatteiden ja toimintaohjeidemme mukaisesti. Näiden tavoitteena on ennaltaehkäistä epäeettistä toimintaa ja tukea jokaisen henkilökohtaista vastuuta toiminnastaan. Olemme lisäksi sitoutuneet kunnioittamaan tasavertaisia ihmisoikeuksia ja panostamme toimitusketjumme riskien hallintaan, josta voit lukea lisää täällä. Olemme kehittäneet Novartiksen eettisen ohjeiston, Novartis Code of Etchis, jonka avulla edistämme eettistä päätöksentekoa organisaatiossamme sekä vuorovaikutuksessa ulkoisten sidosryhmien kanssa. Toimintaohjeen on kehittänyt Novartiksen henkilöstö ja se on otettu käyttöön vuonna 2020.

Novartis noudattaa korkeita eettisiä standardeja eikä hyväksy epäeettistä käyttäytymistä. Ryhdymme kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta työntekijämme voivat toimia oikein ja varmistaa eettisten ohjeidemme ja kaikkien sovellettavien lakien noudattamisen. Meillä on yli 100 000 työntekijää maailmanlaajuisesti emmekä voi siksi sulkea pois mahdollisuutta, että yksittäiset henkilöt rikkovat sääntöjä. Siksi olemme ryhtyneet laajoihin toimenpiteisiin, joilla pyritään varmistamaan, että väärinkäytösepäilyt tutkitaan perusteellisesti. Jos havaitsemme väärinkäytöksiä, ryhdymme nopeasti tarvittaviin toimenpiteisiin. Lisäksi SpeakUp Office on turvallinen paikka, jossa henkilöt niin Novartiksen sisältä kuin ulkopuolelta voivat ilmoittaa epäeettisestä toiminnasta Novartiksella.