Novartiksella työskentelee monia eri alojen asiantuntijoita ja vahvuuksiamme yrityksenä on motivoituneet ja jatkuvasta itsensä kehittämisestä kiinnostuneet työntekijät. Novartis tarjoaakin monipuolisia uramahdollisuuksia sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Henkilöstömme tekee yhdessä töitä potilaiden elämänlaadun parantamiseksi ja elämän pidentämiseksi sekä edistää uusien lääkevalmisteiden saatavuutta potilaille.

Novartis työllistää maailmanlaajuisesti noin 109 000 ja Suomessa noin 140 ihmistä. Työtehtävät vaihtelevat esimerkiksi tiettyyn terapia-alueeseen liittyvästä asiantuntijayöstä esimerkiksi kliinisiin tutkimuksiin, lääkealan sääntelyyn, lainsäädäntöön, potilasturvallisuuteen ja laadunvarmistukseen liittyviin tehtäviin.

Monimuotoisuus ja osallistaminen

Novartikselle tärkeitä arvoja ovat monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallistaminen sukupuolesta, taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai vammaisuudesta riippumatta. Olemme sitoutuneet rakentamaan monimuotoisia tiimejä ja pyrimme luomaan osallistavan työpaikan, joka antaa kaikille työntekijöillemme mahdollisuuden parhaaseen mahdolliseen menestymiseen työssään. Haluamme, että monimuotoisuus näkyy myös johdossamme. Pohjoismaissa yli puolet johtajistamme on naisia.

Yrityskulttuurimme

Yrityskulttuurimme perustuu kolmeen keskeiseen teemaan – Inspired, Curious and Unbossed – ja nämä teemat ohjaavat meitä kaikessa mitä teemme. Niiden kautta luomme työympäristön, joka kannustaa työntekijöitämme itsensä kehittämiseen ja onnistumaan työssään. Luomme myös innovaatioita, joilla on merkitystä potilaille ja yhteiskunnalle ja näin rakennamme yhteistä parempaa terveydenhuollon tulevaisuutta.

Inspired

Tavoitteenamme yrityksenä on tarjota ihmisille merkityksellinen työ sekä tunne siitä, että he saavat tehdä päivittäin työtään parhaalla mahdollisella tavalla.

Curious

Uteliaisuus ja jatkuva halu oppia ruokkivat innovatiivisten lääkkeiden ja käänteentekevien terveydenhuollon ratkaisujen kehittämistä.

Unbossed

Työntekijämme ovat luovimmillaan ja tuottavimmillaan silloin, kun heillä on mahdollisuus vaikuttaa itse omaan työhönsä ja edistää omia ideoitaan.


Lue lisää Novartiksesta työpaikkana