Näille sivuille on koottu tietoa psoriasiksesta, sen oireista, hoidosta ja tuesta arkeen, mutta myös terveystietoa, elämäntapavinkkejä sekä ohjeita sairauden hallintaan ja hyvään elämään sairauden kanssa. 


Psoriasis sairastavan silmin

Lue lisää kyselytutkimuksesta 


Tietoa psoriasiksesta

Psoriasis on ihon ja nivelten monimuotoinen, krooninen, usein suvuittain esiintyvä immunologinen tulehdustauti. Psoriasis voi ihon ohella oireilla myös nivelissä.1 

Iho- ja niveloireet ovat valtaosalla potilaista lieviä. Joskus tauti voi olla vaikea, esimerkiksi jos läiskiä esiintyy laajalla ihoalueella.1,2

Psoriasis on melko yleinen pitkäaikaissairaus, joka vaikuttaa monella tapaa sairastuneeseen. Ihopsoriasista sairastaa Suomessa arviolta 100 000–150 000 ihmistä. Vaikeaa psoriasista sairastaa noin 5–10 % kaikista sairastuneista. Vaikeaa ihopsoriasista sairastavilla on korkeampi riski sairastua nivelpsoriasikseen. Jopa 35 %:lla vaikeaa psoriaasia sairastavista on myös nivelpsoriasis.1,3,4

Psoriasiksen hoitoon on nykypäivänä paljon eri vaihtoehtoja, joista ihotautilääkäri osaa kertoa lisää. Hoito valitaan taudin vaikeusasteen mukaan yhdessä lääkärin kanssa. Hoidon tavoitteena on minimoida oireet ja parantaa elämänlaatua sekä säilyttää työ- ja toimintakyky.1,3
 
Lieväkin iho- tai nivelpsoriasis voi heikentää elämänlaatua. Elämänlaatua heikentävät etenkin näkyvillä alueilla esiintyvä tai laaja-alainen ihopsoriasis tai vaikea nivelpsoriasis. Psoriasikseen liittyy usein liitännäissairauksia. Hoidossa kannustetaan myös terveisiin elämäntapoihin. Mielenterveys, hyvä uni ja jaksaminen ovat myös tärkeitä osa-alueita hyvinvoinnissa.1,5

Sairauden puhkeaminen

Psoriasis voi alkaa missä iässä tahansa. Noin kolmasosalla ensioireet alkavat alle 20-vuotiaana. Lapsella on 14–28 prosentin riski sairastua, jos toisella vanhemmista on psoriasis.1

Psoriasiksen puhkeamiselle ei ole yhtä selittävää tekijää. Sen voivat laukaista ulkoiset tekijät, kuten infektiot tai stressi, mutta taustalla on useimmiten perinnöllinen alttius.3

Psoriasis on pitkäaikainen tulehduksellinen sairaus. Se oireilee tyypillisesti iholla ja nivelissä. Oireiden aaltoileva luonne on tavallista psoriasikselle.3,5,6

Vaikka sairaus on useimmiten lievä, sairastuneen kokemusta ei tule vähätellä, sillä jokainen kokee oireet hyvin yksilöllisesti. Pelkästään ihottuman laajuus ei määrittele sairauden vaikutusta sairastuneen arkeen ja mieleen. 7

Sairaus on parantumaton, mutta onneksi siihen on saatavilla tehokasta hoitoa4. Lue lisää psoriasiksen hoidosta.

Voit tutustua myös 

Potilasjärjestön sivustoon Psoriasisliitto
Terveyskylän sivustoon: Psoriaasi | Ihotautitalo | Terveyskylä.fi (terveyskyla.fi)

Lähteet:

1. Duodecim Käypä hoito suositus – Psoriaasi ja Nivelpsoriaasi. Saatavilla https://www.kaypahoito.fi/hoi50062. Viitattu 22.3.2023.
2. Psoriasisiliitto. Tietoa psoriasiksesta. Saatavilla: https://psori.fi/tietoa-psoriasiksesta. Viitattu 22.3.2023. 
3. Psoriasisliito. Psoriasis koskettaa pintaa syvemmältä. 2017.
4. Airola Kristiina. Psoriaasi. Lääkärikirja Duodecim. 1.4.2020. 
5. Suomen Reumaliitto ry, Psoriasisliitto ry. Nivelpsoriasis. Tietoa sairastuneille, heidän läheisilleen ja terveydenhuollon ammattilaisille. 2018. 
6. Psoriasisiliitto. Väitteitä ja vastauksia psoriasiksesta. Saatavilla: https://psori.fi/mista-kutina-johtuu. Viitattu 24.3.2023. 
7. Clear about Psoriasis, Patient Survey. An Online Global Patient Study, 2016.
8. National Psoriasis Foundation. Psoriasis: Causes, Triggers and Treatments. Saatavilla: https://www.psoriasis.org/about-psoriasis/. Viitattu: 24.3.2023. 
9. WHO Global Report on Psoriasis. 2016. 
10. WHO. Psoriasis. The Sixty-seventh World Health Assembly, 24 May 2014. 
11. Psoriasisliitto. Potilaan muistilistalääkärissä käyntiä varten. Saatavilla: https://psori.fi/wp-content/uploads/2017/02/Potilaan_muistilista_tulost…. Viitattu 24.3.2023
12. Psoriaasisliitto. Tukea sairastuneille. Vertaistuki. Saatavilla: https://psori.fi/tule-mukaan/. Viitattu: 31.3.2023.
13. Cardiff University, School of Medicine. Dermatology Life Quality Index. Saatavilla: https://www.cardiff.ac.uk/medicine/resources/quality-of-life-questionna…. Viitattu: 31.3.2023. 
14. Psoriasisliitto. Psoriasista sairastavan sosiaaliturva 2023 -opas. Saatavilla: https://psori.fi/wp-content/uploads/2023/03/Psoriasista-sairastavan-sos…. Viitattu 31.3.2023

FI2403125511